Siirry sisältöön

Suunnitteluvaiheessa

Täktomintie

Täktomintie kuuluu Ely-keskuksen vastuualueeseen. Täktomintien turvallisuutta suunnitellaan parhaillaan, ns. kylätie suunnitteluna. Vastaavanlainen kylätie on suunniteltu ja toteutettu Billnäsiin. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii kylätien toteutettavuusselvitystä Täktomintielle Rajatien ja Kirkkotien väliselle tiejaksolle. Kylätiellä tarkoitetaan tiejaksoa, jossa autoille varataan tien keskeltä noin kolme metriä leveä ajorata ja sen molemmin puolin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön noin 1,5 metriä leveät pientareet. Autojen kohtaaminen tapahtuu piennarta hyödyntämällä, jolloin väistäminen voidaan tehdä turvallisesti jalankulku ja pyöräily huomioiden.

Toteutettavuusselvitys on esisuunnitelmatasoinen suunnitelma, jossa kartoitetaan tarkastelujakson nykytila ja kylätien toteuttamismahdollisuudet. Kylätien tarkempaa toteuttamisaikataulua voidaan arvioida vasta, mikäli ELY-keskus saa kohteeseen rahoitusta.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat: Uudenmaan ELY-keskus, Marko Kelkka, marko.kelkka@ely-keskus.fi (suomeksi)
Uudenmaan ELY-keskus, Ylva Wahlström, ylva.wahlstrom@ely-keskus.fi (ruotsiksi)

Hangon kaupunki, Kukka-Maaria Luukkonen, kukka-maaria.luukkonen@hanko.fi

Kuvassa vaarallinen Kirkkotien risteys ja Ely-keskuksen, Rambollin ja Hangon kaupungin edustajat keväällä 2023.

 

Uimahuoneenkatu

Uimahuoneenkatu on suunniteltu pihakaduksi. Katu johtaa kylpylään, hotelliin ja suositulle talviuintipaikalle ”Naisten uimahuoneelle”. Pihakadulla ajonopeusrajoitus on 20 km/h ja katua voivat käyttää autoilijat sekä kävelijät ja pyöräilijät. 
Katusuunnitelmaehdotus pidetään ensin nähtävillä. Sen jälkeen, kun suunnitelma on hyväksytty, kadun rakentaminen voidaan aloittaa. 

Lisätietoja katusuunnitelmasta antaa tekninen johtaja Jukka Horttanainen.