Siirry sisältöön

Furumon asemakaava

Lisärakentamisen mahdollistamisen lisäksi suunnittelualueen kaavoituksen keskeisenä tavoitteena on tukea alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Furumo_pienennetty

 

Suunnittelualue sijaitsee noin 4 km Hangon keskustasta. Alue käsittää
kiinteistöjä Täktomintien eteläpuolelta Furumontien lähiympäristössä
sekä osan Täktomintiestä. Alue on pinta-alaltaan noin 6,9 ha.

Suunnittelualueelle
kohdistuu rakentamispaineita ja siellä on tiheä kiinteistöjaotus.
Lisärakentaminen alueelle edellyttää kaavoitusta. Ympäristölautakunta on
kokouksessaan 12.6.2012 § 79 kiirehtinyt alueen kaavoituksen
käynnistämistä.

Lisärakentamisen mahdollistamisen lisäksi
suunnittelualueen kaavoituksen keskeisenä tavoitteena  on tukea alueen
virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.9.2018 § 202 määrännyt asemakaava-alueen MRL 53 §:n mukaiseen rakennuskieltoon. Kaupunginhallitus on jatkanut rakennuskieltoa 21.9.2020 § 202. Rakennuskieltoalueella on voimassa myös MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Vireilletulo: 22.1.2014 § 7 ympäristölautakunta
Luonnos nähtävillä:  25.9.-24.10.2017
Ehdotus nähtävillä:  
Kaupunginvaltuusto:  
Voimaantulo:

 

Kaavamateriaali

Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Furumo, per 9.8.2018

Luonnosvaihe


Selvitykset

Luontoselvitys 2014

HUOM! Rakennusinventointeihin voi tutustua Teknisellä ja ympäristövirastolla.