Siirry sisältöön

Asemakaavan muutos Mannerheimintie 10, 12 ja 14

Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena ratkaista tien ja tonttien väliin jäävien puistoalueiden käyttö sekä rakennusten suojelutarve jatkossa.
kaavarajaus_Mannerheimintie 10,12,14
Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 km Hangon keskustasta. Alue käsittää Mannerheimintien eteläpuoleiset
kiinteistöt 78-10-1004-2, 1004-3 ja 1004-4 sekä tien ja tonttien väliset puistoalueet ja on pinta-alaltaan noin 0,87 ha. Kaava-alueen rajaus tarkentuu suunnittelutyön aikana.

Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena ratkaista tien ja tonttien väliin jäävien puistoalueiden käyttö sekä rakennusten suojelutarve jatkossa. Tavoitteet tarkentuvat kaavoitustyön aikana.

 
Vireilletulo: 31.1.2019 § 13 ympäristölautakunta
Luonnos nähtävillä:  
Ehdotus nähtävillä:  
Kaupunginvaltuusto:  
Voimaantulo: