Siirry sisältöön

Asemakaavan muutos Mannerheimintie 10, 12 ja 14

Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena ratkaista tien ja tonttien väliin jäävien puistoalueiden käyttö sekä rakennusten suojelutarve jatkossa.
 
Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 km Hangon keskustasta. Kaava-aluetta on laajennettu kaupunginhallituksen päätöksellä 15.1.2024 siten, että kaavoitettava alue käsittää alkuperäisen
kolmen tontin (78-10-1004-2, 78-10-1004-3 ja 78-10-1004-4) lisäksi tontin 78-10-1004-11. Alue käsittää lisäksi tien ja tonttien väliset puistoalueet ja on pinta-alaltaan noin 1,19 ha.

Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena ratkaista tien ja tonttien väliin jäävien puistoalueiden käyttö sekä rakennusten suojelutarve jatkossa. Tavoitteet tarkentuvat kaavoitustyön aikana.

 
Vireilletulo: 31.1.2019 § 13 ympäristölautakunta
Luonnos nähtävillä:  
Ehdotus nähtävillä:  
Kaupunginvaltuusto:  
Voimaantulo:

Kaavamateriaali

Vireilletulo