Siirry sisältöön

Kouluun ilmoittautuminen

Uudelle oppilaalle, ensimmäiselle luokalle ilmoittautuvalle ja koulun iltapäivätoimintaan ilmoittautuvalle.

Uusi oppilas

Oppilaan vaihtaessa koulua/kuntaa, ota yhteys suoraan kouluun tai sivistyskansliaan.
Lähikoulu määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn kotiosoitteen mukaan.

Koulut

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen
Kouluun ilmoittautuminen on viikoilla 10 – 11. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilman kautta.

Koululaisten iltapäivätoiminta
Koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitettu
– ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille
– pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille
– erityisen tuen piiriin siirretyille perusopetuksen oppilaille

Hakeminen iltapäiväkerhoon tapahtuu sähköisesti Wilman kautta viikoilla 10 – 11. Päätös iltapäiväkerhopaikan saamisesta lähetetään sähköisesti.

Ohjeita kouluun ilmoittautumiseen ja iltapäiväkerhopaikan hakuun löydät täältä: