Siirry sisältöön

Soveltava liikunta

Onnistumisen ja liikunnan iloa kaikille!

Voit kysellä opastusta soveltavan liikunnan aloittamiseen ja harrastusmahdollisuuksiin. Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on sairauden, vamman tai toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa riittävästi liikuntaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluja, tai joille liikunnalla on erityistä terveydellistä ja kuntouttavaa merkitystä.

Voit kysellä opastusta soveltavan liikunnan aloittamiseen ja harrastusmahdollisuuksiin:

– kysy tarkemmin sinua kiinnostavista liikuntapalveluista sekä kunnan ylläpitämistä liikuntapaikoista

– tee ehdotuksia soveltavien ryhmien liikuntapalveluiden ja -paikkojen kehittämiseksi

– voit saada henkilökohtaista liikuntaneuvontaa omiin lähtökohtiisi sopivista liikuntamuodoista