Siirry sisältöön

Toimialat

Kaupungin organisaatio jakaantuu viiteen toimialaan, joita ovat yleishallinto, sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, kulttuuri ja Eteläkärjen ympäristöterveys.

Yleishallinto
Yleishallinto jakautuu kolmeen vastuualueeseen:

 • keskushallinto
 • talous ja IT
 • henkilöstö

Yleishallintoa johtaa kaupunginjohtaja Denis Strandell. Talousosaston organisaatiota johtaa vt. kaupunginkamreeri Nina Granqvist. Kaupunginkansliaa johtaa kansliapäällikkö Hanna Höglund. Henkilöstö- ja IT-osastoa johtaa henkilöstöpäällikkö Nina Granqvist.

Yleishallinnon alaisuuteen kuuluvat myös vaalit, tilintarkastus ja  ympäristöterveystoimi.
Yleishallinnon henkilöstömäärä on 34 henkilöä ja toimintakulut ovat noin 3,8 M€.

Sivistystoimi
Sivistystoimi jakautuu kolmeen vastuualueeseen:

 •       varhaiskasvatus
 •        koulutoiminta; peruskoulut ja lukiot
 •        nuoriso- ja liikuntatoimi

Toimialaa  johtaa sivistystoimen johtaja  Karl-Erik Gustafsson. Toimialan henkilöstömäärä on noin 200 henkilöä ja toimintakulut noin 15 M€.

Tekninen ja ympäristövirasto
Tekninen ja ympäristötoimi jakaantuu viiteen vastuualueeseen:

 • rakennusvalvonta
 • kaavoitus ja maankäyttö
 • kuntatekniikka (kadut, puistot, rannat, muut yleiset alueet)
 • ympäristönsuojelu
 • sisäiset palvelut (kaupungin rakennukset, kiinteistöhuolto, ruoka- ja siivouspalvelut)

Toimialaa johtaa tekninen johtaja Jukka Horttanainen. Toimialan henkilöstömäärä on noin 100 henkilöä ja toimintakulut ovat noin 10 miljoonaa euroa. 

Kulttuuritoimi
Kulttuuritoimi jakautuu neljään vastuualueeseen:

 • kulttuuri
 • museo
 • kirjasto
 • kansalaisopisto

Toimialaa johtaa kulttuurijohtaja Jennika Friman. Toimialan henkilöstömäärä on 17 henkilöä ja toimintakulut noin 1,4 miljoonaa euroa.

Eteläkärjen ympäristöterveys
Eteläkärjen ympäristöterveystoimi jakautuu kahteen vastuualueeseen:

 • ympäristöterveys
 • eläinlääkintähuolto

Toimialaa johtaa terveysvalvonnan johtaja Katianna Kuula. Toimialan henkilöstömäärä on 10 henkilöä ja toimintakulut ovat noin 0,9 M€, josta Hangon kaupungin osuus on noin 150.000 euroa.