Siirry sisältöön

Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset selkeyttävät ympäristölainsäädännön tulkintoja

Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä vähentää ja poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella
ja velvoittavat kaikkia kaupungin alueella toimivia asuinpaikasta riippumatta.
Ympäristönsuojelumääräyksillä selkeytetään ympäristölainsäädännön tulkintoja muun
muassa vesiensuojelusta, ilmansuojelusta, meluntorjunnasta ja jätteiden
käsittelystä.

Kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2015 § 30 ja ne ovat saaneet lainvoiman 27.6.2015.