Siirry sisältöön

Jos
puhdistusvaatimukset eivät kiinteistön osalta täyty, kiinteistön
jätevesijärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä, jos:

 • rakennus sijaitsee enintään 100
  metriä vesistöstä tai merestä,
 • kiinteistön jätevesien
  käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla
  pohjavesialueella.

Kun rakennus sijaitsee yli 100 metriä vesistöstä
tai merestä eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella,
jätevesijärjestelmä pitää saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä.

Järjestelmän
kunnostamisesta voidaan myöntää poikkeus, jos jätevesien määrä on
huomattavan pieni tai kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön
omistajalle. Poikkeushakemukset
käsitellään vasta siirtymäajan päätyttyä.


Kiinteistön
jätevesijärjestelmä ei tarvitse uudistaa, jos:

 • kiinteistöllä on jo säännökset
  täyttävä jätevesijärjestelmä (rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai
  sen jälkeen)

 • kiinteistöllä on vain kantovesi
  ja kuivakäymälä

 • kiinteistön omistaja on
  syntynyt ennen 9.3.1943 (ikävapautus – ei koske vapaa-ajan asuntoja)

 • kiinteistö liitetään
  viemäriverkostoon