Siirry sisältöön

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on mahdollista

Ilmastonmuutos on aikakautemme vakavin ympäristöuhka, joka johtuu hiilidioksidin (CO2) ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvusta ilmakehässä. Hangossa ilmanlaatuun vaikuttavia päästöjä on seurattu jo monta vuotta ja nykyään myös CO2-päästöjä raportoidaan viikoittain. HINKU-kuntana Hanko myös oasllistuu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Tärkeitä keinoja ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat energian säästäminen, energiatehokkuuden lisääminen, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto, hiilinieluista, kuten metsistä, huolehtiminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Teknologian kehitys on tärkeässä osassa hillintätoimissa.

Kohti hiilineutraalia kuntaa – HINKU

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke (HINKU) on jo kymmenen vuoden
ajan edistänyt kuntien ilmastotyötä ja alueellista kehitystä. HINKU-kunnat ovat
vähentäneet tuntuvasti kasvihuonekaasupäästöjä yhdessä elinkeinoelämän,
asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa. Samalla on luotu uusia kasvunäkymiä
esimerkiksi kuntatalouden, cleantech-sektorin ja biotalouden saralla.

HINKU-hanke käynnistyi vuonna 2008 ja hankkeessa mukana on jo yli
50 kuntaa. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin
päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät
vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja
parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä
ja asukkaita ilmastotekoihin.

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen Hanko on osallistunut vuodesta 2013.

Lue lisää HINKU-verkostosta!

CO2-raportti auttaa seuraamaan ilmastotyön tuloksia

Kuntatasolla tehtävä ilmastotyö on tärkeää kansallisten ja
kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. CO2-palvelun
avulla kunnat ja kaupungit voivat seurata ilmastotyönsä tuloksia ja vertailla
päästökehitystään muihin kuntiin. Hangon kaupunki liittyi palveluun vuonna
2018.

CO2-raportti 2023 Hanko. Hangon kasvihuonekaasujen päästöt 2007, 2017-2021.Ennakkotieto vuodelta 2022

Jatkossa kuntien päästöjä on mahdollista tarkastella ja vertailla osoitteessa:
  https://co2.sitowise.com/CO2tilastot/