Siirry sisältöön

Helmi -hanke 2024

”Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushankkeen” maastokausi käynnistyy 2024 toukokuussa Gunnarsinrannan kurtturuusun poistolla. Asiasta tiedotetaan myös maastossa.

Hangon kaupunki poistaa kurtturuusua Gunnarsinrannalta yhdessä Länsi-Uudenmaan luontohelmet -hankkeen kanssa.

Kunnostustyöt alkavat toukokuussa 2024 kurtturuusujen koneellisella kaivuulla viikko 20. Kaivuun jälkityön tekevät Luontohelmet-hankkeen luonnonhoitajat kurtturuusuja näivettämällä, peittämällä ja kaivamalla.

Kurtturuusu on haitallinen vieraslaji, jonka kasvattaminen on kiellettyä. Kurtturuusut uhkaavat luonnon monimuotoisuutta, erityisesti hiekkarantojen ja dyynien eliöyhteisöjä. Torjuntatyön tarkoituksena on turvata Hangon rantojen luontoarvot ja estää kurtturuusujen leviäminen.

Lisätietoa kurtturuusujen poistosta antavat:

puistoesimies Helena Boström-Mäkelä, Hangon kaupunki puh. 040 083 5337 helena.bostrom-makela@hanko.fi tai suunnitteluavustaja Kristiina Boström-Förström, Hangon kaupunki kristiina.bostrom-forstrom@hanko.fi sekä hankekoordinaattori Kaisa Kauranen, Länsi-Uudenmaan luontohelmet puh. 050 556 8819 kaisa.kauranen@sll.fi tai projektivastaava Jari Kurjonen, Länsi-Uudenmaan luontohelmet jari.kurjonen@sll.fi

Länsi-Uudenmaan luontohelmet -hankkeen pääasiallinen rahoittaja on ympäristöministeriön alainen Helmi-elinympäristöohjelma. Myös Hangon kaupunki osallistuu rahoitukseen. Hanketta koordinoi Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.

Kurtturuusun poistoalue_2024

https://hanko10fi.oncloudos.com/kokous/2023245-14.PDF

Helmi -hanke 2023-24

Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushankkeen toinen maastokausi käynnistyi 2023

Hankekonsortion muodostavat Hangon, Raaseporin ja Lohjan kaupungit, Uudenmaan virkistysalueyhdistys sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaanpiiri, joka koordinoi hanketta. Rahoittajia ovat ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma sekä konsortion jäsenet. Hangossa työskentelee lokakuulle asti kuusi luonnonhoitajaa.
Hankolaiset tulevat näkemään heidät muun muassa Gunnarsin kalliokedolla, Gylfen niityllä ja Metsäkannaksen niityllä. Hoitokohteita on myös Tvärminnessä. Laajimmat kohteet sijaitsevat Hangon ainutlaatuisilla hiekkarannoilla, joilla jatketaan sitkeää työtä vieraslaji kurtturuusun torjumiseksi. Kolavikenin suojelualueella on päästy pisimälle. Kurtturuusut on vuosia kestäneen työn tuloksena saatu lähes poistettua ja aiempi rikas eliölajisto on palautunut. Se kannustaa jatkamaan työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi!

Helmi hanke 2022-23

Hangon kaupunki on saanut valtionavustusta ympäristöministeriön alaisesta Helmi-elinympäristöohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja lisääminen. Rahoitus tuli konsortiolle, johon kuuluvat Hangon, Raaseporin ja Lohjan kaupungit, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri. Hanketta vetää SLL:n Uudenmaan piiri, jonka Ketosirkka-luonnonhoitajat ovat työskennelleet Hangossa jo monena aiempana kesänä.

city/djulkaisu/kokous/20224566-10-1.PDF

Kaikki valtionavustusta saaneet Helmihankkeen kohteet Hangossa ovat:

  • Kolaviken (Bellevuen ranta ja Kolavikenin suojelualue)
  • Gylfen niitty
  • Gunnarsin kallioketo
  • Tvärminne
  • Metsäkannaksen
    luonnonsuojelualue

Keväällä 10.5.2022 jälkeen aloitettavat kohteet ovat: Bellevue/ Kolaviken: rantaympäristössä on rikas kasvi- ja hyönteislajisto, joka tukahtuu, jos kurtturuusut valtaavat rannat. Kalastajankadun alueella sijaitseva Gunnarsängenin niittyalue ja kallioketo: tavoitteena on hoitaa alueita niin, että alueen kasvi- ja hyönteislajisto monipuolistuu.

kuva: Sami Mattila

Tvärminnen kylä 2020-21

Hangon kaupunki sai Tvärminnen kylän luontopolulle lähivirkistysalueiden avustusta ELY-keskukselta 2020. Hanke on valmistunut 2021 .

Avustusmääräraha: 7077,50 € (enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä toteutuneista kustannuksista). Avustusmäärärahalla kunnostettiin luontopolkua ja ulkoilureittiä uusilla opastauluilla. Opastauluissa kerrotaan Tvärminnen kylän historiasta ja luonnosta.