Siirry sisältöön

Helmi -hanke 2023-24

Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushankkeen toinen maastokausi käynnistyi 2023

Hankekonsortion muodostavat Hangon, Raaseporin ja Lohjan kaupungit, Uudenmaan virkistysalueyhdistys sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaanpiiri, joka koordinoi hanketta. Rahoittajia ovat ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma sekä konsortion jäsenet. Hangossa työskentelee lokakuulle asti kuusi luonnonhoitajaa.
Hankolaiset tulevat näkemään heidät muun muassa Gunnarsin kalliokedolla, Gylfen niityllä ja Metsäkannaksen niityllä. Hoitokohteita on myös Tvärminnessä. Laajimmat kohteet sijaitsevat Hangon ainutlaatuisilla hiekkarannoilla, joilla jatketaan sitkeää työtä vieraslaji kurtturuusun torjumiseksi. Kolavikenin suojelualueella on päästy pisimälle. Kurtturuusut on vuosia kestäneen työn tuloksena saatu lähes poistettua ja aiempi rikas eliölajisto on palautunut. Se kannustaa jatkamaan työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi!

Helmi hanke 2022-23

Hangon kaupunki on saanut valtionavustusta ympäristöministeriön alaisesta Helmi-elinympäristöohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja lisääminen. Rahoitus tuli konsortiolle, johon kuuluvat Hangon, Raaseporin ja Lohjan kaupungit, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri. Hanketta vetää SLL:n Uudenmaan piiri, jonka Ketosirkka-luonnonhoitajat ovat työskennelleet Hangossa jo monena aiempana kesänä.

city/djulkaisu/kokous/20224566-10-1.PDF

Kaikki valtionavustusta saaneet Helmihankkeen kohteet Hangossa ovat:

  • Kolaviken (Bellevuen ranta ja Kolavikenin suojelualue)
  • Gylfen niitty
  • Gunnarsin kallioketo
  • Tvärminne
  • Metsäkannaksen
    luonnonsuojelualue

Keväällä 10.5.2022 jälkeen aloitettavat kohteet ovat: Bellevue/ Kolaviken: rantaympäristössä on rikas kasvi- ja hyönteislajisto, joka tukahtuu, jos kurtturuusut valtaavat rannat. Kalastajankadun alueella sijaitseva Gunnarsängenin niittyalue ja kallioketo: tavoitteena on hoitaa alueita niin, että alueen kasvi- ja hyönteislajisto monipuolistuu.

kuva: Sami Mattila

Tvärminnen kylä 2020-21

Hangon kaupunki sai Tvärminnen kylän luontopolulle lähivirkistysalueiden avustusta ELY-keskukselta 2020. Hanke on valmistunut 2021 .

Avustusmääräraha: 7077,50 € (enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä toteutuneista kustannuksista). Avustusmäärärahalla kunnostettiin luontopolkua ja ulkoilureittiä uusilla opastauluilla. Opastauluissa kerrotaan Tvärminnen kylän historiasta ja luonnosta.