Siirry sisältöön

Tontin varaus ja vuokraus

Tärkeimmät pientalotonttien varaus- ja luovutusehdot.

Varaus

Tontit varaa ympäristölautakunta tai kaupunginhallitus.

 • Varaus on voimassa kuusi kuukautta.
 • Hakija, jolle tontti varataan, sitoutuu vuokrasopimuksen tekemiseen ennen varausajan päättymistä.
 • Varausaikana on esitettävä hyväksyttävät rakentamissuunnitelmat Hangon kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle.

Varausmaksu

Kaikilta, joille tontti varataan, peritään varausmaksu.

 • Tontin varausmaksusta palautetaan ¾ vuokranmaksun yhteydessä ja ¼ on varsinainen varausmaksu, jota ei palauteta.
 • Mikäli varaaja luopuu tontista, pidättää kaupunki varausmaksun kokonaisuudessaan itsellään sopimussakkona ja vahingonkorvauksena.
 • Mikäli varausta jatketaan, pidetään ¼ lisää varsinaisena varausmaksuna.
 • Varausta voidaan jatkaa vain kerran 3-6 kuukaudella.
 • Vuokrasopimus on tehtävä varausaikana.
 • Pientalotonttien varausmaksu on 524 €.
 • Teollisuustonttien varausmaksu on 1060 €.

Tonttia ei vuokrata varaajalle ennen kuin varausmaksu on kokonaisuudessaan suoritettu.

Vuokraus

 • Kun rakentamissuunnitelmat on hyväksytty, tontti vuokrataan hakijalle.
 • Omakotitalotonttien vuokra-aika on 40 vuotta ja teollisuustonttien 30 vuotta.
 • Vuokramies
  on velvollinen hakemaan vuokraoikeutensa kirjaamista Maanmittauslaitokselta
  kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta (Maakaari
  540/1995, 14 luku, 2 §).
 • Rakentamattoman tontin vuokraajalta peritään tontin
  muodostuskustannukset (lohkomiskustannukset) ensimmäisen vuokran yhteydessä.
 • Elinkustannusindeksiin sidottu vuokra on maksettava vuosittain huhtikuun kuluessa.
 • Ensimmäinen vuokramies sitoutuu rakentamaan rakentamissuunnitelmiensa mukaisen asuin/teollisuusrakennuksen tontille. Ensimmäinen vuokramies ei saa ilman kaupunginhallituksen lupaa luovuttaa vuokraoikeutta kolmannelle ennen rakentamisvelvoitteen täyttymistä. Tästä otetaan ehto laadittavaan maanvuokrasopimukseen.

Rakentaminen

 • Vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen voidaan hakea rakennuslupaa.
 • Rakennustyöt on omakotitalotonttien vuokrasopimusten mukaan aloitettava yhden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta ja saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa.
 • Teollisuustonttien vuokrasopimusten mukaan rakennustyöt on saatettava loppuun noin kahdessa vuodessa.
 • Rakennusvelvollisuus on mainittu tontin vuokrasopimuksessa.
 

Varaus, varausmaksu ja vuokraus

Uusitalo Aki

maankäyttösihteeri

Maankäyttöosasto

Puhelinaika 9 – 11.30

040 135 9287