Siirry sisältöön
Talvikunnossapitoa tiehöylällä

Kunnossapito

Joustavan ja turvallisen liikenteen varmistaminen on yksi kaupungin tärkeistä tehtävistä. Käytännössä se tarkoittaa Hangon katu- ja tieverkon sekä kevyen liikenteen väylien ylläpitoa kaikkina vuodenaikoina kaikissa olosuhteissa.Kaupungin ylläpitämiä teitä ja katuja hoidetaan katuluokituksen mukaisesti.

Yleinen kunnossapito

Päällysteiden uusimiset ja päällystevaurioiden korjaukset, ei keskitalvella.
Puhtaanapito (lian ja roskien poistot), keväällä katuverkon imuharjaus erikoiskalustolla.
Hiekoitushiekan poisto ajoradoilta. Sorateiden pinnan tasaus ja pölynsidonta kaavakaduilla, ei suolausta pohjavesialueilla. Liikennemerkkien ja tiemerkintöjen ylläpito.

Talvikunnossapito

Lumen auraus ja liukkauden torjunta (hiekotus ja risteysalueiden suolaus).

Kunnossapidon päivystysnumero (talviaikana) 040 047 3693

Maanteiden talvikunnossapito

Palautteet kunnossapidosta liikennevirastolle (esim. Vt 25, Täktomintie):

Talvikunnossapitoa tiehöylällä

Hoitoluokituksen mukaista kunnossapitoa 

Teiden ja katujen hoitotaso perustuu kunnossapitoluokitukseen. Luokituksen mukaan pää- ja kokoojakadut hoidetaan ensin, minkä jälkeen siirrytään tonttikaduille. Kevyen liikenteen väylät hoidetaan myös ensin.

Katujen ja teiden hoitotason luokitus:
 1. Pääkadut, satamaan johtavat kadut
 2. Kokoojakadut, pyörätiet
 3. Tonttikadut, muut

Katujen kunnossapidon vastuunjako

Kenelle kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu? Kaupungille vai tontinomistajalle?

Katujen kunnossapidon vastuunjako

Taajama-alueiden katujen kunnossapito

Tienvarsien asukkailla on velvollisuus omalta osaltaan huolehtia siitä, että kunnossapito taajama-alueella hoituu esteettömästi. Oman tontin aidat ja kasvillisuus tulee hoitaa siten, ettei niistä aiheudu näkemäesteitä tai muuta vaaraa katualueella liikkuville, ja kunnossapitotyöt voidaan ympäri vuoden suorittaa jouhevasti.

Kunnan katujen ja pyöräteiden kunnossapitovastuu jakautuu kunnan ja kiinteistönomistajan välillä seuraavasti:

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

 • Poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä
 • Hiekoittaa jalkakäytävä tarvittaessa liukastumisen estämiseksi ja poistaa hiekoitushiekka keväällä
 • Kuljettaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneet lumivallit pois
 • Jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun, ojarumpujen sekä hulevesikaivojen kansiritilöiden pitäminen lumettomana ja jäättömänä
 • Huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta, mukaan lukien ojarumpujen avoinna pitäminen
 • lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poisto
 • kasvillisuuden siistiminen liikenneturvallisuus huomioiden, nurmikon leikkuu

Kunnan velvollisuudet

 • Ajoratojen, pyöräteiden ja rakenteellisesti toisistaan erottamattomien jalankulku- ja pyöräteiden auraus
 • Hiekoitus talvella ja hiekoitushiekan poisto keväällä
 • asfalttipaikkaukset
 • sorateiden kunnostus
 • liikennemerkkien ja tiemerkintöjen kunnostukset ja korjaukset
 • katuvalojen korjaus

ELY-tiet

Kunnan alueella on myös esim. yksityisteitä ja liikenneväyliä, jotka ovat valtion ELY-keskuksen vastuulla. Kunta ei huolehdi valtion liikenneväylien kunnossapidosta.

ELY-keskuksen väylistä voi antaa palautetta Liikenteen asiakaspalveluun palautevayla.fi (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)-sivustolla olevien ohjeiden mukaisesti joko sähköisesti tai puhelimitse. Mahdolliset palautteet suoraan palautevayla.fi (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) -sivustolle. ELY-keskuksen ylläpitämiä teitä ovat Hangossa mm: Täktomintie ja Tvärminnentie.

ELY-tie kartta

Pensasaidan leikkaus risteysalueella

Pensasaidan leikkaus risteysalueella

Liikennemerkit ja liikenteen ohjauslaitteet

Hangon kaupungin tekninen lautakunta päättää pysyvistä liikennemerkeistä.

Katuvalaistus

Hangon kaupungin katuvalaistusta on uusittu
viime vuosien aikana kun elohopealamppujen valmistus on loppunut. Valaistusta
on uusittu vähemmän energiaa kuluttavaan suuntaan ja tästä eteenpäin käytämme
uusimiseen pelkästään led-valaisimia. Rikkoutuneesta valaisimesta voi ilmoittaa
kaupungin palautejärjestelmän kautta tai soittamalla kuntatekniikan
työnjohtajalle tai katumestarille.

Linja-autopysäkit

Kaupunkialueella pysäkkien hoidosta vastaa kaduilla kadun ylläpitäjä. Valtionteiden varrella sijaitsevien pysäkkien hoito on ELY-keskuksen vastuulla. Kaupungin hoitamien pysäkkien teknisestä kunnosta vastaa katurakennusyksikkö ja pysäkkien puhtaanapidosta puistoyksikkö. Teknisestä kunnossapidosta antaa lisätietoa katumestari ja pysäkkien puhtaanapidosta kaupungin puistoesimies.

Ota yhteyttä

Rejström Mats

työnjohtaja

Kuntatekniikan osasto

040 083 5382

Hangö Hanko

talvikelivarallaolo

Kuntatekniikan osasto

040 047 3693

Augustsson Daniel

ammattityöntekijä

Kuntatekniikan osasto

Augustsson Guy

erikoisammattityöntekijä

Kuntatekniikan osasto

Böckerman Kurt

kuljettaja

Kuntatekniikan osasto

040 501 3642

Isoaho Sebastian

ammattityöntekijä

Kuntatekniikan osasto

Nylund Mats

ammattityöntekijä

Kuntatekniikan osasto

Palmqvist Kim

kuljettaja

Kuntatekniikan osasto

Råstedt Jan

kuljettaja

Kuntatekniikan osasto

Söderling Robert

ammattityöntekijä

Kuntatekniikan osasto