Siirry sisältöön

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Toiminnan laajuudesta riippuen ympäristöluvan Hangossa myöntää joko Hangon ympäristölautakunta tai Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaprosessi kunnassa kestää vähintään kolme kuukautta, sisältäen mm. kaksi kuukautta lakisääteisiä kuulutusaikoja.

Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on saanut lainvoiman. Täten hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloitusta.

Ympäristöluvan hakemuslomakkeet ja ohjeet

Rekisteröitäviä toimintoja

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut:

  • polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset
  • nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat
  • asfalttiasemat
  • kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat
  • kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat

Tietoa rekisteröintimenettelystä