Siirry sisältöön

Aiotko järjestää tapahtuman kaupungin yleisellä
ulkoalueella Hangossa?  Tarvitset siihen luvan!! Lue ohjeet tästä!

 1. Yleistä

Tapahtuman järjestäjän tulee aina huolehtia siitä, että
kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu hyvissä
ajoin ennen tapahtuman alkamista. Lisäksi tapahtuman järjestäjän tulee
huolehtia tapahtumapaikan siistinä ja kunnossa pitämisestä tapahtuman aikana
sekä ennallistaa tapahtuma-alue tapahtuman jälkeen. Tapahtuman sisällöstä
riippuen annetaan lupapäätöksissä yksityiskohtaisempia ohjeita.    

2. Lupien hakeminen

Tapahtumaa
varten eri lupien hakeminen tapahtuu alla esitettyjen ohjeiden mukaisesti. 

Käsittelyn aikana lupakäsittelijä voi kommunikoida sähköpostin  tai puhelimen välityksellä  tapahtuman
järjestäjän kanssa järjestämiseen liittyvissä tai muissa asioissa. Seuraavassa
on kuvattu tyypillisesti tarvittavien lupien hakuprosesseja. 

3. Maankäyttölupa

Jokaiselle tapahtumalle haetaan aina maankäyttölupa,
jolla kaupunki osoittaa kaupungin omistamaa maa- tai vesialuetta
tapahtumajärjestäjän käyttöön.  Maankäyttöluvan
käsittelyä varten jätetään vapaamuotoinen hakemus sähköpostiosoitteeseen tapahtumat@hanko.fi .     

Hakemuksessa tulee olla aina seuraavat tiedot esitettyinä: 

  • Hakijan nimi ja osoite ja muuta tarvittavat yhteystiedot
  • Tapahtumapaikan nimi, kartta liitteenä 
  • Tapahtuma-aika alkaen tapahtuma-alueen rakentamisesta purkamisen päättymiseen
  • Vapaamuotoinen yksityiskohtainen kuvaus tapahtumasta ja sen sisällöstä 

Liitteet:  Kartta tapahtuma-alueesta

https://map.hanko.fi/mobile(siirryt toiseen palveluun)

Maankäyttölupa on maksuton lupa.

4. Muut
mahdolliset luvat:

 Seuraavassa on esitys näistä muista mahdollisista luvista
joita mahdollisesti tarvitaan tapahtuman luvittamiseen.

4.1.  Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulain(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) luku 12 ja 118§ edellyttämä
ilmoitus (melulupa) hakemus tarvitaan vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa,
jos melun tai tärinän on
syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Tilapäisen melun torjunnasta ja
äänentoistolaitteiden käytöstä neuvotaan Hangon kaupungin teknisen ja
ympäristöviraston ympäristönsuojeluosaston sivuilla.

asuminen_ja_ymparisto/ymparisto_ja_luonto/ymparistonsuojelu

Hangon kaupungin
ympäristönsuojelumääräykset, joissa on mm. määritetty meluun liittyvät konkreettiset
asiat on alla olevan linkin alla.   

asuminen_ja_ymparisto/ymparisto_ja_luonto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojelumaaraykset

Muista tekijänoikeusmaksut!  Musiikin julkiseen esittämiseen voidaan tarvitaan
lupa tekijänoikeusjärjestöiltä, esim. Teostolta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun),

https://www.teosto.fi/kayttajat/tarvitsenko-luvan(siirryt toiseen palveluun)

Hangon kaupungin melulupa on maksullinen lupa.

4.2. Kaivulupa

Jos esim. tapahtumaa varten kaupungin
yleisillä alueilla tehdään kaivutöitä tai maaporauksia, tarvitaan aina kaivulupa.

*** Tapahtuman järjestäjä vastaa aina kaapeli-ja putkinäytöistä, että ne on
tehty ja huomioitu ennen kaivamisen tai poraamisen aloitusta.****

Kaivuluvan hakulomake ja prosessikuvaus on esitetty alla
olevilla sivuilla:

asuminen_ja_ymparisto/luvat_ja_sopimukset/rakentaminen/kaivuluvat

Hangon kaupungin kaivupa on maksullinen lupa

4.3. Rakennusvalvonnan luvat

Jos tapahtumassa rakennetaan rakenteita,
niin aina tulee varmistaa Hangon kaupungin rakennusvalvonnalta tarvitaanko
rakentamiselle rakennusvalvonnan lupa (toimenpideilmoitus, toimenpidelupa tai
rakennuslupa). Hakijan tulee aina osoittaa että hänellä on voimassaoleva
hallinnointioikeus alueeseen jolle mahdollista lupaa haetaan.

Rakennusvalvonnan luvat haetaan vain
sähköisesti alla olevan linkin kautta käyttäen erillistä Lupapisteen
sovellusta.

asuminen_ja_ymparisto/rakentaminen/rakentamisen_luvat

Hangon kaupungin rakennusvalvonnan luvat ovat maksullisia
lupia

4.4. Elintarvikkeiden myyntiluvat

Mikäli tapahtumissa on ruoan myyntiä,
jakelua tai valmistusta tulee aina selvittää Eteläkärjen Ympäristöterveydeltä
vaatimukset ja mahdolliset tarvittavat luvat. Lisätietoa löytyy Eteläkärjen Ympäristöterveyden
kotisivuilta

asuminen_ja_ymparisto/etelakarjen_ymparistoterveys/materiaalia/lomakkeet

Elintarvikkeiden myyntilupa on maksullinen lupa.

4.5. Alkoholin anniskelulupa

Hangon kaupunki on perinteisesti hakenut valmiiksi tietyille
ulkoalueille tapahtumia varten alkoholin
anniskeluluvat. 

Alla olevassa kartassa on esitetty kuluvalle kesäkaudelle ne kaupungin tapahtuma-alueet joille kaupunki on saanut  alkoholin anniskeluluvan: 

Tapahtuma anniskelu-alueet Luvat 2020-Default-000 (pdf) (304.3 KB)(avautuu uuteen ikkunaan)

Muille alueille alkoholin tilapäisiä anniskelulupia
voi tapahtuman järjestäjä hakea alla olevasta linkistä.

https://www.avi.fi/web/avi/tilapainen-anniskelulupa(siirryt toiseen palveluun)

Anniskeluluvan saanti edellyttää aina voimassa
olevaa maankäyttölupaa (kts. kohta 3), jossa on maininta, että alkoholin
anniskelu on sallittu. 

Alkoholin anniskelulupa on maksullinen
lupa

4.6. Arpajaiset ja rahankeräystoiminta

Tiedot arpajaisten, rahankeräystoiminnan tarvitsemista
luvista saat alla olevasta linkistä.

https://www.poliisi.fi/arpajaiset_ja_rahankeraystoiminta(siirryt toiseen palveluun)

Arpajaisten ja rahankeräystoiminnan luvat ovat
maksullisia lupia

4.7.   Ilotulitukset ja
pyrotekniset tehosteet ja polttonesteiden varastointi

Ilotulitusnäytöksestä on
ilmoitettava paikkakunnan poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen
järjestämistä. Lisäohjeita ilmoittamista varten on saatavista alla olevasta
linkistä.

https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_ilotulitusnaytoksesta(siirryt toiseen palveluun)

4.8. Ilmoitus
poliisille tapahtumasta / pelastus ja turvallisuussuunnitelma

Yleisötilaisuuden
järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille.
Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän,
tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle
aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Lisäohjeet
löytyvät alla olevasta linkistä.

https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta(siirryt toiseen palveluun)

5.0. Kaupungin urheilualueet

Kaupungin erillisille urheilualueille kohdistettujen,
tyypillisesti urheilutapahtumien / kilpailujen 
lupaprosessit hoidetaan erikseen kaupungin sivistystoimen /
liikuntatoimen kautta, kulttuuri_vapaa-aika_ja_nuoriso/liikunta_ja_urheilu/liikuntapaikat, oman hakuprosessin kautta.