Siirry sisältöön

Mittauspalvelut rakentamisessa ja rajan näyttö

Mittauspalveluja tarjotaan vain tarkoituksiin, jotka liittyvät suoraan viranomaistoimintaan. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen maastoon ja sijaintikatselmus on rakennusvalvontatoimintaa ja tarjotaan palveluna. Alueella, missä kaupunki toimii kiinteistönrekisterinpitäjänä, tehdään myös rajan näyttö.

Rakennuslupaprosessin mittauspalvelut

Kaupunki ei tarjoa mittauspalveluita tarkoituksiin, jotka eivät suoraan liityy viranomaistoimintaan. Rakentamiseen liittyy esimerkiksi rakennuksen paikan merkitseminen maastoon ja sijaintikatselmus (rakennuksen sijainti maastossa) osana rakennuslupaprosessia.

Rajan näyttö

Kaupunki toimii rekisterinpitäjänä lähinnä asemakaavoitetuilla alueilla ja näillä alueilla rajan näyttö tarjotaan palveluna.

Rajan näyttö on epävirallinen tontin rajojen osoitus, jossa osoitetaan kiinteistörekisterin mukainen rajamerkin sijainti maastossa. Rajan näytössä osoitetaan rajamerkin sijainti eikä rakenneta uusia rajamerkkejä. Mikäli rajamerkki on kadonnut ja tilalle halutaan uusi tarvitaan rajankäynti, joka on kiinteistötoimitus.

Mittauspalvelut rakentamisessa ja rajan näyttö

Tusa Ari

mittamies

Maankäyttöosasto

040 021 3714