Siirry sisältöön

Tiilitehtaantien asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen päätavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta ja kehittää radan pohjoispuoleista pientaloaluetta suunnittelemalla alueelle pientalotontteja.

Suunnittelualue sijaitsee 6. kaupunginosassa. Alueen rajaa lännessä Tiilitehtaantie ja idässä Haagankatu. Pohjoisessa alue rajautuu viheralueeseen. Alue käsittää katualueita, korttelit 632, 636, 639 sekä niiden välisen puistoalueen. Alue on pinta-alaltaan noin 7,3 ha.

Vireilletulo: 30.5.2024 § 71
Luonnos nähtävillä:
Ehdotus nähtävillä:
Kaupunginvaltuusto:
Voimaantulo:

Kaavamateriaali

Vireilletulo