Siirry sisältöön

Oltermanninkadun asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta ja kehittää radan pohjoispuoleista pientaloaluetta suunnittelemalla alueelle pientalotontteja.
Kuvasta selviää kaava-alueen sijainti, joka on kerrottu myös tekstissä alla.
 
Kaava-alue sijaitsee 8. kaupunginosassa. Alue rajautuu etelässä ja idässä Oltermanninkatuun,
pohjoisessa asuinalueeseen, sekä lännessä katu- ja viheralueeseen. Alue on pinta-alaltaan noin 0,5
ha. 
 
Vireilletulo: 2.2.2023 § 20
Ehdotus nähtävillä: 11.12.2023-14.1.2024
Kaupunginvaltuusto: 12.3.2024 § 7
Voimaantulo: 16.5.2024
 
Suunnittelualueen rajaus ja idealuonnos (pdf)