Siirry sisältöön

Hangonkyläntien 61-65 asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan kortteleita 936 ja 945 sekäpuisto- ja katualuetta
Hangonkyläntien 61-65 asemakaavan muutosjoka koskee 9. kaupunginosan kortteleita 936 ja 945 sekäpuisto- ja katualuetta. Aluerajaus.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaava vastaamaan Kantakaupungin yleiskaavaa, jossa alue on merkitty erillispientalovaltaiseksi asuntoalueeksi.

Tavoitteena on tiivis ja matala pientaloasutus, joka on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja mahdollistaa HINKU -hankkeen (HINKU = kohti hiilineutraalia kuntaa) mukaiset ratkaisut rakennusten lämmitysjärjestelmien osalta (maalämpö) ja sähköjärjestelmien osalta (aurinkovoima). Kaavamuutoksessa on tarkoitus huomioida myös ekologiset käytävät, korttelikierrätys ja kaavamuutosalueen sekä sen lähiympäristön hulevesien hallinta.
 
Vireilletulo: 29.10.2020 § 161
Ehdotus nähtäville:  
Kaupunginvaltuusto:  
Voimaantulo: