Siirry sisältöön

Asiakkaiden liittymät

Hangon Vedellä on sekä vesijohtoverkostoa että viemäriverkostoa yli 200 km. Liittymisaste molemmissa verkostoissa on 95%, mikä on Suomen mittakaavassa varsin korkea.

Verkostot

Liittyminen vesi- ja jätevesiverkostoihin on mahdollista asemakaavoitetuilla alueilla. Muilla alueilla liittyminen voi olla myös mahdollista riippuen lähimpien verkostojen sijainneista. Tiedustele liittymismahdollisuuksista Hangon Vedeltä.

Hangon Vesi -liikelaitos noudattaa vesihuoltolain lisäksi vesihuollon yleisiä toimitusehtoja, jotka ovat asiakkaan sopimukseen liitettäviä yleisiä ehtoja. Yleisissä ehdoissa on kuvattu myös asiakkaan velvollisuudet ja oikeudet.

Kirjallinen liittymis- ja käyttösopimus tulee olla tehtynä jokaisen vesi- ja/tai viemärijohtoon liittyneen kiinteistön omistajan kanssa. Liittymis- ja käyttösopimus on tehtävä ennen kiinteistön liittämistä vesi- ja viemärilaitoksen verkkoon. Vesilaitos laatii sopimuksen kahtena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. Liittymissopimuksen liitteeksi tulee toimittaa hyväksynyt LVI-suunnittelijan laatimat vesi- ja viemärisuunnitelmat kahtena kappaleena.

Kiinteistön omistajan vaihtuessa vesimittari luetaan ja lukema ilmoitetaan vesihuoltosihteerille. Samalla ilmoitetaan uuden omistajan henkilötiedot (nimi ja henkilötunnus), laskutusosoite ja päivämäärä milloin omistajanvaihdos on tapahtunut. Lähetämme käyttösopimuksen allekirjoitettavaksi myöhemmin, mutta vesihuoltopalvelut jatkuvat katkottomasti, jos myyjä on hoitanut maksuvelvoitteensa asianmukaisesti. Luennan voi myös tilata vesi- ja viemärilaitokselta, jolloin siitä peritään vahvistetun taksan mukainen maksu.

Uusia sprinklausjärjestelmiä ei saa liittää suoraan vesiverkostoon. Liittyjältä vaaditaan täyden tilavuuden sprinklerivesisäiliö pumppausjärjestelyineen. Sprinklaus-liittymistä laaditaan erillinen sopimus.

Kuluttajansuojalain muutos, joka koskee riidanratkaisua tuomioistuinten ulkopuolella, tuli voimaan 9.1.2016.

Kuluttaja voi antaa vesihuollon sopimusta koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta ei ole tuomioistuin, mutta se on riidanratkaisuelin, jonka ratkaisut ovat luonteeltaan suosituksia. Jatkossa kuluttajariitalautakunnan ei tarvitse käsitellä asiaa, ellei kuluttaja ole ollut ensi yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta toimii maistraattien yhteydessä.

Elinkeinoharjoittajien tulee lain mukaan antaa verkkosivuillaan ja vakiosopimusehdoissa tieto tuomioistuimen, ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, jonka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).