Siirry sisältöön

Uudenmaan jätelautakunta tiedottaa

Uudenmaan jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.4.2024 saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuollon maksut Hangossa. Maksut tulevat voimaan 1.10.2024, kun kunnallinen saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetus alkaa Hangossa.

Uutiset 20.5.2024

Kunnallinen jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab on kilpailuttanut Hangon kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennykset ja kuljetukset. Maksut perustuvat urakan voittaneen yrityksen tarjoamiin hintoihin. Lietteen käsittelymaksut perustuvat Hangon Veden vastaanottomaksuihin. Hangon saaristossa kunnallinen kuljetus alkaa vasta 1.9.2026, joten maksut eivät koske saaristoa.

Lietteen tyhjennys- ja kuljetusmaksu riippuu tyhjennystyypistä ja tyhjennetyn lietteen määrästä. Esimerkiksi enintään seitsemän kuution lietesäiliön vakiotyhjennyksen tyhjennys- ja kuljetusmaksu on 98,94 €/tyhjennys. Tyhjennys- ja kuljetusmaksun lisäksi veloitetaan aina tyhjennetyn lietteen määrän mukainen lietteen käsittelymaksu, joka on 4,80 €/m3. Mikäli lietesäiliön tyhjennys vaatii lisätöitä tyhjentäjältä, veloitetaan siitä lisämaksu.

Jätevesilietteen maksutaulukko on kokonaisuudessaan nähtävissä jätehuoltoviranomaisen nettisivuilla osoitteessa www.ujlk.fi/wp-content/uploads/2024/05/Lietteen-tyhjennysmaksut-Hanko.pdf(siirryt toiseen palveluun) (Maksut lisätään taulukkoon kunnittain sitä mukaan, kun maksut on vahvistettu.)

Lisätietoa: 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi