Siirry sisältöön

Kapteeninkadun, Kadermonkadun ja Kappelisatamantien, vaihe 3 vesihuollon saneeraus ja huleveden rakentaminen

Uutiset 19.3.2024

Kartta saneerausalueelta

Hangon Vesi saneeraa vesi- ja viemäriverkostoa Kapteeninkadun ja Kappelisatamatien alueella maaliskuu – joulukuu 2024 aikana. Urakoitsijana toimii K. Jousmaa Oy. Töiden yhteydessä uusitaan tonttiliittymät katualueella. Hangon kaupungin kuntatekniikan osasto uusii tämän jälkeen viheralueet ja asfalttipäällysteen.

Saneerauksen yhteydessä kaduille rakennetaan kunnallinen hulevesiviemäri, johon on jatkossa johdettava ne kiinteistöltä tulevat sade- ja kuivatusvedet (myös salaojavedet), jotka on aiemmin johdettu jätevesiviemäriin. Kiinteistöjen kuivatusjärjestelmät on rakennettava voimassa olevien asetusten ja ohjeiden mukaisesti. Tarvittavat suunnitelmat ja asennustyöt voitte tilata lvi-alan toimijalta. Huomatkaa, että tätä ei tarvitse tehdä samanaikaisesti kadulla tehtävien töiden kanssa, vaan Teillä on kohtuullinen kolmen vuoden siirtymäaika käytettävissä. Yleisellä alueella tehtävät kaivutyöt kannattaa kuitenkin teettää ennen kadun vihertöitä.

Jos haluatte uusia töiden yhteydessä omia vesihuollon tonttijohtojanne tai poistaa esimerkiksi sakokaivonne, Teidän on mahdollista tilata työt K. Jousmaa Oy:ltä. Tässä tapauksessa ottakaa yhteys suoraan urakoitsijaan.

Pyydämme Teitä ilmoittamaan etukäteen, jos kiinteistössä on toimintaa/asukkaita, jotka vaativat erityishuomiota urakan aikaisissa järjestelyissä. Esimerkiksi liikkumisrajoitteiset asukkaat saattavat tarvita erityisjärjestelyjä urakka-alueella.

Töiden aikana tulee alueen veden jakelussa ja laadussa olemaan poikkeamia, pahoittelemme tätä väistämätöntä haittaa. Liikennöinti kadulla ja tonteille on rajoitettu. Työstä aiheutuu melua ja tärinää. Työt suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7-17 välisenä aikana.

Urakassa tehdään louhintatöitä, josta aiheutuu melua. Osassa kiinteistöistä tehdään töiden aikana seurantamittauksia. Louhinnan vaikutusalueella sijaitseviin kiinteistöihin tehdään erilliset katselmukset sekä ennen töiden aloittamista että töiden valmistumisen jälkeen. Urakoitsija on näistä erikseen yhteydessä kiinteistöihin.

Projektiin liittyvistä asioista voi kysellä:

Henrik Eklund, Hangon Vesi 040 1359378

Jukka Horttanainen, Hangon kaupunki 040 1359280

Sanna Varjus, Hangon Vesi 040 5056498

Työajan ulkopuolella ongelmatilanteissa, Hangon Veden päivystys 040 5013425

 K. Jousmaa Oy: Jari Jousmaa 040 5175715