Siirry sisältöön

Symiblogi 30, 8/2021 Se tärkeä juomavesi

Blogit 22.7.2021

Moni ei mieti mistä hanavesi tulee, sehän on itsestään selvää, että sieltä tulee hyvää vettä. Mutta minä, ja moni muu maamme terveystarkastaja, miettii sitä. Paljonkin. Valvomme juomavetesi laatua, jos se on vesilaitoksen jakamaa.

Talousvedessä ei saa olla pahaa hajua tai makua, pieneliöitä tai loisia taikka mitään aineita sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi aiheutua terveyshaittaa ihmisille. Tämän varmistamiseksi on olemassa lainsäädäntöä, joka säätää mm. talousveden laadusta ja valvonnasta. Suomen lainsäädäntö perustuu EU:n säännöksiin.

Allekirjoittanut siis tarkistaa, kollegojeni kanssa, että vesilaitoksen jakama vesi on hyvälaatuista. Avuksi on jatkuvan valvonnan ja jaksottaisen seurannan vesinäytteet. Jatkuvan valvonnan tarkoituksena on hankkia säännöllisesti tietoa talousveden yleisestä laadusta ja jaksottaisella seurannalla selvitetään, täyttääkö talousvesi kaikki laatuvaatimukset. Tehdään viitisenkymmentä eri tutkimusta, kuten bakteerit, kemialliset aineet, säteily.

Vesinäytteet tutkitaan tähän tarkoitukseen hyväksytyissä laboratorioissa ja tutkimustulosten valmistuttua tarkistan, että kaikki on hyvin ja kirjaan tulokset tietokantaamme. Tarvittaessa minun tulee myös päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä taikka peräti siitä, onko vesi vaarallista juoda. Teen myös vesilaitostarkastuksia paikan päällä, valvontasuunnitelmamme mukaan. Tämän viranomaisvalvonnan ohessa vesilaitoksilla on omavalvontaa.

Yksityiskaivot eivät kuulu suunnitelmalliseen valvontaan emmekä juuri tarkasteta niitä – jos sinulla on oma kaivo, sen vedenlaatu on sinun vastuullasi. Jos haluat tietää mitä juot, ota vesinäyte ja anna laboratorion tutkia!

Hanasta ei siis tule puhdasta vettä noin vaan. Minun, ja kolleegojeni, lisäksi vesilaitosväkikin tekee paljon taatakseen sitä. Mutta onneksi Hangon, Inkoon ja Raaseporin vesilaitosten jakama vesi on yleensä turvallista nauttia, mitä me kaikki varmaan olemme tehneet kuluneen kuuman kesän aikana!

Ingegerd Grünn-Maja

Kirjoittaja on terveystarkastaja, joka mm. valvoo talousveden laatua

Ajankohtaista