Siirry sisältöön

Symiblogi 18, 8/2020 Kansanterveystyöstä Norjalaisesta näkökulmasta

Blogit 15.8.2020

Sain elokuussa 2019 mahdollisuuden opiskella kansanterveystiedettä norjalaisessa yliopistossa, Norges miljö- och biovetenskapiliga universitet on opinahjon nimi. Näin pääsin laajentamaan tietojani kansanterveystieteistä maamme ulkopuolelle. Olen kiinnostuneesti seurannut, miten Norjassa hitaasti, mutta varmasti nostatetaan kansanterveystyötä yleisellä tasolla ja jaetaan vastuuta sosiaalisten terveyserojen pienentämiseksi.

Suomen kansanterveyslaki laadittiin 1972, kokonaista 10 vuotta ennen norjalaista vastaavuuttaan. Norjassa kuitenkin otettiin käyttöön uusi kansanterveyslaki (Folkhelseloven, norjaksi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)) vuonna 2012, mikä muutti myös yhteiskuntarakennetta. Lain tarkoituksena on myötavaikuttaa kansanterveyteen ja lain ensisijaisena tarkoituksena on luoda pohja pitkäjänteiselle ja systemaattiselle kansanterveystyölle(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Systemaattinen kansaterveystyö Norjassa lähtee kuntien kokonaisvastuusta asukkaidensa terveydestä. Näin ollen terveydenhuolto ei yksin vastaa kansanterveystyöstä. Kaikilla tahoilla, kuten kaavoituksella, rakennusvalvonnassa, sivistyksellä, ympäristö- ja terveydensuojelulla, urheilulla ja poliitikoilla on yhtä suuri vastuu kunnan kansanterveystyöstä.

Pohja systemaattiselle kansanterveystyölle luodaan nelivuotisen katsauksen kautta, jossa kunta tunnistaa haasteensa kansaterveyden osalta ja arvio niiden syyt ja seuraukset. Kunnan tulee olla erityisen tarkkaavainen ja reagoida sosiaalisia ja terveysongelmia tai sosiaalisia terveyseroja aiheuttaviin yhteiskunnan negatiivisiin kehityssuuntiin.

Tämän aikaansaamiseksi on useissa Norjan kunnissa luotu uusi kansanterveyskoordinaattorin rooli. Tämä kansanterveyskoordinaattori toimii ”yhteistyöneuvottelijana” yhdistäen ja koordinoiden toimialojen välistä kansanterveystyötä. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta yhteiskunnan kehityssuunnalta ja luulenkin että myös Suomen kansanterveystyö on matkalla yhteistä kansanterveysvastuuta kohden!

Anne-May Sundström
Kirjoittaja on terveystarkastaja, mutta opiskelee parhaillaan kansanterveystieteen master-tutkintoa Norges miljö- och biovetenskapliga universitetet i Ås:ssa.

Ajankohtaista