Siirry sisältöön

Seudullisen valvontayksikön tarkoituksena on ylläpitää ja edistää
väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa
sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa
terveyshaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, neuvonta,
tiedottaminen ja tarkastukset.

 Ympäristöterveydenhuolto huolehtii elintarvikevalvonnasta,
terveydensuojelusta (sisältäen mm. sisäilman, talousveden ja uimaveden
laadun valvonta) ja tupakkalain sekä lääkelain nikotiinituotteiden
mukaisesta valvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta. Toimeen kuuluvia
tehtäviä sisältyy myös eläintautilakiin ja eläinsuojelulakiin.

Ympäristöterveydenhuolto
valvoo säännöllisesti lupa- ja ilmoituksenvaraisia toimijoita
alueellaan. Säännöllinen valvonta on maksullista.

Aihekohtaista tietoa löydät vasemman palkin otsikoiden kautta. Puhelimen kautta samat tiet löytyvät ylävalikosta.


Hakemusten käsittelyajat

Toteutuneet käsittelyajat toiminnoille, joita ei saa aloittaa ilman päätöstä vuonna 2022:

*1-5 päivää 6 kpl

*6-10 päivää 4 kpl
*11-15 päivää 1 kpl
*>45 päivää  2 kpl

Luvan
vaativia toimintoja ovat talousvettä toimittavat laitokset,
elintarvikealan laitokset sekä tupakan ja nikotiinivalmisteiden
vähittäismyyntiluvat.  Käsittelyaika on laskettu siitä, kun kaikki
tarvittavat tiedot on saatu ja edellytykset myöntää lupa ovat olleet
olemassa.