Siirry sisältöön

Opetussuunnitelmat

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön vuosiluokittain porrastettuna lv. 2016 – 2019.

Kunnalla on vastuu opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä.

Opetushallitus antaa opetussuunnitelmaa varten perusteet, joiden pohjalta paikallinen opetussuunnitelma laaditaan. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä ja täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja.