Siirry sisältöön

Mitä opiskelijahuolto on käytännössä?

Toimenpiteet, joita tehdään opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kaikki ne toimenpiteet, joita tehdään opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi, ovat opiskelijahuoltoa. Kaikki koulun aikuiset vastaavat siitä, että opiskelijalle tarjotaan opiskelijahuoltoa. Opiskelijahuoltotyö perustuu koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden tahojen kanssa.Oppilashuolto: Kaaviossa kuvataan, mitkä työntekijät toimivat oppilashuollon piirissä ja mitä heidän toimenkuvaansa kuuluu.Opiskelijahuolto koostuu yksilöllisestä ja yhteisöllisestä tuesta. Käytännössä opiskelijahuoltotyö sisältää esimerkiksi yksittäisten opiskelijoiden tilanteen ja tuentarpeiden kartoittamista, keskusteluita opiskelijoiden kanssa, vanhempien ja koulun henkilökunnan konsultointia, verkostotapaamisia sekä ryhmätoimintaa. Ennaltaehkäisevä opiskelijahuolto on tärkeä osa työtä.