Siirry sisältöön

YO-info

YO- tutkintoon kuuluu viisi koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden tai suomi toisena kielenä (S2) koe on pakollinen kaikille. Lisäksi kokelas valitsee vähintään neljä yo-koetta vähintään kolmesta seuraavista aineryhmistä:
  • toisen kotimaisen kielen koe A- tai B-taso,
    valinnainen
  • vieraan kielen koe A- tai B-taso, valinnainen
  • matematiikan koe A- tai B-taso, valinnainen
  • reaaliaineen koe, valinnainen

Vähintään yhden kokeen tulla olla vaativa pitkän oppimäärän (A-taso) koe.

Tutkintoon vaaditaan vähintään viisi koetta. Kaikkien kokelaiden pitää suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen voivat suorittaa ne kokelaat, joilla on oikeus osallistua kyseiseen kokeeseen. Voit valita neljä muuta koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä, joihin kuuluvat:

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaaliaineen koe.

Tutkintoon vaadittaviin viiteen kokeeseen tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman muun kokeen. Voit lisätä tutkintoosi uusia ylimääräisiä kokeita korkeintaan kolmen tutkintokerran ajan. Voit valmistua ylioppilaaksi millä tahansa kokeiden yhdistelmällä, joka täyttää yllä mainitut ehdot. 

Kaikki kokeet suoritetaan digitaalisesti.