Siirry sisältöön

YO-info

YO- tutkintoon kuuluu viisi koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden tai suomi toisena kielenä (S2) koe on pakollinen kaikille. Lisäksi kokelas valitsee vähintään neljä yo-koetta vähintään kolmesta seuraavista aineryhmistä:
  • toisen kotimaisen kielen koe A- tai B-taso,
    valinnainen
  • vieraan kielen koe A- tai B-taso, valinnainen
  • matematiikan koe A- tai B-taso, valinnainen
  • reaaliaineen koe, valinnainen

Vähintään yhden kokeen tulla olla vaativa pitkän oppimäärän (A-taso) koe.

Tutkintoon vaaditaan vähintään viisi koetta. Kaikkien kokelaiden pitää suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen voivat suorittaa ne kokelaat, joilla on oikeus osallistua kyseiseen kokeeseen. Voit valita neljä muuta koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä, joihin kuuluvat:

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaaliaineen koe.

Tutkintoon vaadittaviin viiteen kokeeseen tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman muun kokeen.Voit lisätä tutkintoosi uusia ylimääräisiä kokeita korkeintaan kolmen tutkintokerran ajan. Voit valmistua ylioppilaaksi millä tahansa kokeiden yhdistelmällä, joka täyttää yllä mainitut ehdot. 

Kaikki kokeet suoritetaan digitaalisesti. 

KEVÄÄN 2024 KOEPÄIVÄT

ti 12.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe  
suomi / ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
to 14.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä   
englanti  
ranska  
espanja  
saksa  
venäjä  
italia  
portugali  
latina  
saame
pe 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
ma 18.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä  
englanti  
ranska  
espanja  
saksa  
venäjä
ke 20.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 22.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,  
maantiede, terveystieto
ma 25.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 27.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ke 3.4. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe