Siirry sisältöön

OPISKELUUN OSALLISTUMISEN SEURANTA, POISSAOLOJEN EHKÄISEMINEN JA NIIHIN PUUTTUMINEN

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Opiskelijan on suoritettava tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Lukiolaki 30 §). Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Lukiolaki 25 §).

Poissaoloihin puututaan. Luvattomia poissaoloja ei hyväksytä. Poissaolot ja runsaat myöhästymiset vaikuttavat arvioinnin jatkuvaan näyttöön ja voivat alentaa opintojakson arvosanaa.

Luvaton poissaolo jo viideltä (a´45 min) oppitunnilta voi johtaa arvostelemattomaan opintojaksoon.

Sairauspoissaolot ja osallistumisvelvollisuus

Opiskelijan/huoltajan on ilmoitettava sairaspoissaolostaan ryhmänohjaajalle mahdollisimman pian. Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, tällöin yhteydenotto ryhmänohjaajaan, terveydenhoitajaan tai lukion opettajaan.

Mikäli opiskelija on poissa kokeesta/tentistä/uusintakuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä, menettää hän yhden kuulustelumahdollisuuden. Sairastuneen opiskelijan on ilmoitettava ennen koetta poissaolonsa ryhmänohjaajalle sekä kyseisen aineen opettajalle.

Mikäli opiskelija ei luovuta opintojakson alussa sovittuja tehtäviä ennen koeviikkoa, hän ei voi osallistua koeviikon kokeeseen.

Poissaoloanomus

Ennalta tiedossa oleviin poissaoloihin tulee hakea lupa hyvissä ajoin Wilmassa olevalla lomakkeella.

1-5 koulupäivää: Yhteydenotto ryhmänohjaajaan.

6 koulupäivää tai enemmän: Anomus toimitetaan rehtorille viikkoa ennen poissaoloa.

Poissaoloja ennaltaehkäistään luomalla opiskelijoille turvallinen ja viihtyisä opiskeluympäristö. Opettajat merkitsevät poissaolot Wilmaan pääsääntöisesti saman päivän aikana. Ryhmänohjaajan tehtäviin kuuluu seurata säännöllisesti ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja. Luvattomiin ja huolta herättäviin poissaoloihin puututaan ja ryhdytään toimenpiteisiin.