Siirry sisältöön

Eteläkärjen ympäristöterveyden valvontasuunnitelma

Eteläkärjen
ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaa tehtäessä on huomioitu
ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma
vuosille 2015-2019. Valvontasuunnitelmaa tehtäessä on myös pyritty
mahdollisuuksien mukaan huomioimaan paikalliset olosuhteet ja
riskitekijät. 

Resurssien ollessa riittämättömät
kattavaan rutiinivalvontaan on tehtäviä priorisoitu. Valvontaa pyritään
kuitenkin tekemään kaikilla ympäristöterveyden osa-alueilla.


Valvontasuunnitelman vuosille
2020-2024  päivitys on hyväksytty Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunnassa  3.11.2022 (34 §)

Eteläkärjen
ympäristöterveyden suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin
valvonnasta sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista

Suunnitelma kattaa vuodet 2019-2020.
Suunnitelmakautta on jatkettu vuodelle 2023 kansallisen ohjelman pohjalta. Suunnitelmasta käyvät ilmi toiminnan kehitystarpeet ja organisointi.
Suunnitelma on osa ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaa. Eteläkärjen
ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt suunnitelman 15.11.2018 ja sen jatkokauden 3.11.2022.


Eteläkärjen ympäristöterveyden maksutaksa

Elintarvikelain
(297/2006), terveydensuojelulain (763/1994), tupakkalain (549/2016) ja lääkelain
(395/1987) mukaan kunnan on perittävä
toiminnanharjoittajalta maksu hyväksymänsä valvontasuunnitelman
mukaisista tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimuksista. Myös
kohteen hyväksyminen, ilmoitusten käsittely ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva
valvonta on maksullista.

Maksut
voivat olla enintään suoritteiden tuottamisesta aiheutuneiden
kustannusten suuruisia ja näin ollen omakustannushintaiset.
Valvontahenkilökunnan tuntihinnan on laskettu olevan 64 € vuonna 2023.

Vuoden 2023 maksutaksa ja sen liite on hyväksytty Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunnassa 3.11.2022 ja se on astunut voimaan 1.1.2023.