Siirry sisältöön
Ulkomyynti
Muilla yleisillä alueilla ulkomyyntiä voi toteuttaa siellä olevan tapahtuman yhteydessä.  Tällöin ulkomyyntilupa käsitellään tapahtuman maankäyttöluvan yhteydessä erikseen. Ulkomyyntiä suunnittelevan kannattaa olla yhteydessä tapahtumajärjestäjiin.
Tietoa tapahtumista on saatavissa sivuilta:

https://hanko.place2go.fi/tapahtumat
Ohjeistus yleisten alueiden tilapäisen käytön rakennustoimenpiteisiin ja muihin töihin

Hangon kaupungin Kuntatekniikka hallinnoi, ylläpitää ja rakentaa yleisiä katu- ja puistoalueita. Näitä alueita yksityishenkilöiden ja yritysten on mahdollista vuokrata tilapäiseksi työmaa-alueeksi. Tilapäisiä töitä ovat esimerkiksi sellaiset rakennus- tai nostotyöt, kiinteistöremontit, muutot, lumenpudotukset sekä elokuva- ja tv-tuotanto, joita varten yleiselle alueelle on tarvetta sijoittaa esimerkiksi rakennusteline, työskentelytila, nostolaite, vaihtolava, kontti tai parakki.

Yleisten alueiden tilapäinen käyttö on luvanvaraista, jotta vältettäisiin yhteentörmäykset muun muassa kaupungin infratöiden kanssa. Lisäksi alueen vuokraamiselle on määritetty taksa, joka koostuu vuokratun alueen koosta ja vuokra-ajan pituudesta. Alle 1 vuorokauden ajasta ei veloiteta.

Lupahakemus on tehtävä vähintään 7 vuorokautta ennen suunniteltua työn aloittamista. Yleisten alueiden tilapäisen käytön voi aloittaa vasta, kun Tekninen ja ympäristövirasto on antanut luvan, ja siinä annetut ehdot työn aloittamiselle on täytetty. Toimenpidettä varten virasto antaa lupanumeron ja lupakyltin, joka on kiinnitettävä näkyvälle paikalle varatulla alueella, esimerkiksi rakennustelineeseen tai työmaa-aitaan.

Uusi käytäntö ja taksat astuvat voimaan 1.1.2024

Liitteet

1. Taksa

2. Esimerkki

Lisätiedot Kuntatekniikkaosastolta

Tekninen johtaja Jukka Horttainen, 040 135 9280