Siirry sisältöön

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston toiminta perustuu lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista.
 

Vanhusneuvoston tehtävänä ja tavoitteena on 

  • Osallistua ja vaikuttaa kaupungin eri toimialojen suunnitteluun ja valmisteluun asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
  • Osallistua vanhuspalvelulain edellyttämän suunnitelman laatimiseen ja palvelujen arviointiin yhteistyössä    kaupungin virkamiesten kanssa.
  • Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja ikääntyviä kaupunkilaisia koskevissa asioissa sekä tuoda ikäihmisten näkökulma kaupungin päätöksentekoon.
  • Edistää viranomaisten, vanhusväestön sekä heitä edustavien järjestöjen ja julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa kaupungissa.
  • Seurata vanhuspalvelujen tuottajien toimintaa ja laatua sekä ehdottaa parannuksia tarvittaessa.
  • Pitää yhteyttä eläkeläis- ja vanhusjärjestöihin ja tiedottaa ja viestiä vanhuksia koskevista asioista eteenpäin. Tehdä vanhusneuvostoa tunnetuksi hankolaisille ikäihmisille mediassa ja eri tilaisuuksissa.

Vanhusneuvoston kokoonpano 2023

Stig Sundberg, puheenjohtaja                                             varajäsen Kerstin Lundqvist
Riitta Leskinen, varapuheenjohtaja                                  varajäsen Marianne Niskanen

jäsen Lille-Mor Remes                                                         varajäsen Ann-Mari Sonntag
jäsen Leena Ahola                                                               varajäsen Kaarina Turpeinen
jäsen Jukka Kaartinen                                                         varajäsen Leena Apaja

Esittelijäsihteeri Hanna Österlund, hyvinvointikoordinaattori

Österlund Hanna

hyvinvointikoordinaattori

Kaupunginkanslia

040 135 9215