Siirry sisältöön

Tervekuu- ja ProVet-tietokantojen rekisteriseloste

Eteläkärjen ympäristöterveydellä on käytössään Tervekuu-tietokanta, johon tallennetaan valvontaan liittyviä tietoja ja dokumentteja. Lisäksi praktikkoeläinlääkäri käyttää asiakastietojen käsittelyssä kunnan ProVet-tietokantaa. 

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, 679/EU/2016) mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee:

1. rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;

2. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;

3. kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;

4. mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä

5. kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

 Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Alla Eteläkärjen ympäristöterveyden laajenetut rekisteriselosteet, eli tietosuojaselosteet:

Tervekuu-tietokannan tietosuojaseloste (pdf)

ProVet-tietokannan tietosuojaseloste (pdf)