Siirry sisältöön

Palotarkastus

 Palotarkastuksilla valvotaan

 • rakennuksen tai rakennelman turvallisuutta
 • tarkastuskohteen ympäristön ja olosuhteiden turvallisuutta
 • kiinteistön omistajan tai haltijan varautumista onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun.

Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy onkin pelastuslaitoksen keskeisin tehtävä.

Palotarkastustoiminnasta vastaa pääsääntöisesti palotarkastajat.

Palotarkastus

 • on toimitettava asuinrakennuksissa ja niihin henkilö- ja paloturvallisuuden kannalta rinnastettavissa kohteissa määräajoin.
 • on toimitettava kohteissa, joissa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran voidaan arvioida olevan tavanomaista suuremman.
 • on toimitettava kohteissa ennen toiminnan aloittamista tai kun käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu.
 • suoritetaan aina alueen pelastusviranomaisen toimesta.
 • Tarkastuksen suorittaja on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin kohteisiin.
 • Kohteen edustajan on esitettävä säädöksissä vaaditut suunnitelmat, muut asiakirjat ja järjestelyt
 • Tarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa
 • Jos palotarkastuksessa tai muutoin havaitaan puutteita, on ne määrättävä korjattavaksi. Jos puutteita ei voi heti korjata, annetaan korjaamiselle määräaika.
 • Jos palotarkastuksessa tai muutoin havaittu puutteellisuus tai virheellinen menettely aiheuttaa välittömän onnettomuusvaaran, on pelastusviranomaisella oikeus tarvittaessa heti keskeyttää toiminta ja määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. Määräystä on heti noudatettava.
 • Tarkastuksessa annetaan tarvittaessa tulipalojen ja muiden onnettomuuksien torjuntaa koskevaa neuvontaa

Rakenteellinen paloturvallisuus muodostaa perustan rakennuksen turvalliselle käytölle koko sen käyttöiän.  

Pelastusviranomaiset valvovat rakenteellista paloturvallisuutta osallistumalla

 • kaavoitukseen
 • rakennuksen suunnitteluun
 • rakennuslupakäsittelyyn
 • rakennuksen käyttöönotto  

Palotarkastukset uusissa ja vanhoissa rakennuksissa  ehkäisevät tulipaloista tai muista onnettomuuksista aiheutuvaa vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. 

Palotarkastukset ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Ainoastaan joistain palavien nesteiden ja kaasujen sekä ilotulitusvälineiden varastoinnin tarkastuksista ja katsastuksista aluepelastuslaitos perii pienen maksun.