Siirry sisältöön

Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen
otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten
seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen
otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen
kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Kunnalla
on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen
talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista
kustannuksista.

Toiminnasta vastaavat löytöeläinkoti ja peruskunnat. Mahdolliset
tiedustelut ja valitukset löytöeläinten talteenottoon liittyen tulee
osoittaa suoraan löytöeläinkotiin tai kuntien ympäristö/tekniseen
toimeen.

Hangon, Raaseporin ja Inkoon löytöeläimet toimitetaan löytöeläinkotiin:

Skeppsdal Family
Itäinen Baröntie 86
10270 BARÖSUND
Puh: 045 111 0081,

http://www.skeppsdalfamily.fi/