Siirry sisältöön

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on osa alle 29-vuotiaille järjestettyä palvelukokonaisuutta, jossa toimitaan yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi. Tavoitteena on vahvistaa nuoren elämänhallintataitoja, ennaltaehkäistä nuoren syrjäytymistä ja ohjata sosiaalisen toiminnan piiriin, tukea opintojen loppuun suorittamista ja auttaa nuorta yhteiskunnan jäseneksi. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea ja ohjausta nuoren itsensä määrittelemissä asioissa ja se perustuu vapaaehtoisuuteen.

Etsivä nuorisotyö auttaa sinua, kun

  • olet keskeyttänyt opintosi
  • etsit opiskelu- tai harjoittelupaikkaa
  • tarvitset apua arjen asioiden hoitamisessa
  • kohtaat ongelmia talouden, terveydentilan tai jonkin riippuvuuden kanssa
  • kaipaat tukea elämäntilanteessasi tai tulevaisuuden suunnittelemisessa
  • tarvitset tukea virastoissa asioimisessa, esim. Kela ja työvoimatoimisto
  • tarvitset apua eri palvelujen löytämisessä
  • etsit työtä ja kirjoitat työhakemusta
  • tarvitset apua jossain muussa asiassa, missä tahansa
Etsivä nuorisotyö tukee nuorta

Valmiala Hans

etsivä nuoriso-ohjaaja

Nuorisopalvelut

040 135 9277

Nyström Mats

työvalmentaja

Nuorisopalvelut

040 135 9276

Selin Taija

yksilöohjaaja

Nuorisopalvelut

0400 875 935