Siirry sisältöön

Kaupungin viestintästrategia

Viestintä on tärkeä menestystekijä kaupungin toiminnassa. Viestinnän tulee olla keskeinen strateginen osa kaikkea toimintaa, ja sitä on toteutettava suunnitelmallisesti ja yhdenmukaisesti koko kaupungissa. Viestinnän keinoin tuetaan kaupungin strategian toteutumista, edistetään kaupungin kehittämistä sekä tehdään kaupunkia myönteisesti tunnetuksi paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kaupungin viestintä pohjautuu strategiaan. Viestinnän tavoitteena on:

  • palveluista, toiminnasta ja päätöksistä tiedottaminen
  • osallistamisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
  • strategisten tavoitteiden tukeminen 
  • hyvä työyhteisöviestintä 
  • positiivinen Hanko-kuva ja kaupungin vetovoiman lisääminen
Viestintästrategian mukaisesti kaupungin viestintä on:
  • avointa
  • vastuullista
  • vuorovaikutteista
  • rehellistä
  • selkeää. 

Kaupungin viestintästrategia on kaupunginvaltuuston 13.9.2016 hyväksymä.