Siirry sisältöön
Valvontaeläinlääkärin
työnkuva:

1.
Eläinsuojeluvalvonta sekä neuvonta eläinsuojelukysymyksissä
2.
Eläintautivalvonta

Työhön ei kuulu
potilastyötä tai päivystysvelvollisuutta.

Eläinsuojeluilmoituksen
teko:
Tehdessänne
eläinsuojeluilmoituksen selvittäkää etukäteen eläinten pitopaikan tarkka osoite
ja eläinten omistajan nimi.

Ilmoituksen voi
tehdä puhelimitse tai sähköpostitse valvontaeläinlääkärille: 

puh. (vaihde):019 22031
sähköposti: vet@symi.fi

Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti palautesivumme kautta.

 Virka-ajan ulkopuolella, eläinsuojelullisissa hätätapauksissa, ottakaa
ensisijaisesti yhteyttä poliisiin.

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin ei
kuulu:
1. Valvontaeläinlääkäri ei hoida tapauksia joissa eläintenpito tai muu
eläimiin liittyvä toiminta aiheuttaa haittaa muille ihmisille.
2. Valvontaeläinlääkäri ei hoida eläinkauppaan tai vastaavaan liittyviä
kiistoja.

Tällaisissa tapauksissa tulee olla yhteydessä haitan aiheuttajaan/ toiseen
osapuoleen ja selvittää asia hänen kanssaan.

Jos eläintenpidosta aiheutuu selviä terveyshaittoja ottakaa yhteyttä
terveystarkastajaan.

Jos eläimestä aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisille, ottakaa yhteys
poliisiin.

Eläinkauppaan liittyvissä kiistakysymyksissä voitte ottaa yhteyttä
kuluttaja-asiamieheen.

Palaute toiminnastamme annetaan ensisijaisesti suoraan
viranhaltijalle. Jos kuitenkin haluat antaa palautetta
organisaatiollemme, voi sen tehdä esim. palautesivujemme kautta. Haluttaessa palautteen voi antaa nimettömänä, mutta se voi silloin vaikeuttaa ja hidastaa palautteen käsittelyä.