Siirry sisältöön

Ruoppaus ja niitto

Ruoppaustarvetta aiheutuu maan kohoamisesta, vesivirtojen kuljettamasta hienosta maa-aineksesta ja rehevöitymisestä. Jokaisella, jonka rannalla on matalikkoa tai muuta vastaavaa haittaa, on vesilain mukaan oikeus suorittaa tilaa parantava toimenpide, mikäli siitä ei aiheudu vesilaissa mainittua haittaa.

Hankkeesta
on aina ilmoitettava ympäristöviranomaiselle

Ruoppaukset saattavat aiheuttaa haittoja tai ongelmia naapurikiinteistöille, vesialueen omistajalle tai erilaisille luontoarvoille. Ruoppaushankkeista tulee ilmoittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY).

Ilmoitus tehdään aluehallinnon verkkoasioinnin kautta:

 ELY-keskuksen ohjeet ja linkki sähköiseen ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeeseen

 

Suuret ja haitalliset ruoppaukset vaativat aluehallintoviraston käsittelyn ja vesilain mukaisen luvan. Tällaisia suuria ruoppauksia ovat vesilain mukaan aina yli 500 m3:n
ruoppaukset. Myös imuruoppaus, mereen läjittäminen ja ruoppauskohteen sijainti
herkällä Natura-alueella tai pohjavesialueella saattaa edellyttää vesilain
mukaisen luvan. Hankoniemeä ympäröivästä merialueesta suuri osa kuuluu Natura
2000-verkostoon.