Siirry sisältöön

Meluntorjunta minimoi melun haittavaikutukset

Meluntorjunnan tavoitteena on minimoida melun terveydelle aiheuttamat haittavaikutukset ja edistää elinympäristön viihtyisyyttä. Viranomaisen ja melunaiheuttajan sujuvalla yhteistyöllä voidaan estää tai vähentää meluhaittoja.

Ilmoita ympäristönsuojeluviranomaisille hyvissä ajoin!

Erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus ympäristönsuojelu-viranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Hangossa meluilmoitus tulee tehdä ainakin seuraavista toimenpiteistä tai tapahtumista:

 • Louhinta, poraus, räjäytystyö, paalutus tai iskuvasaran käyttö, jota tehdään muulloin
  kuin arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 7-18 tai jonka kesto on yli 10 työpäivää

 • Tilapäinen murskaamo

 • Häiritsevää melua aiheuttava rakennus- tai purkutyö, jota tehdään maanantaista perjantaihin useampana kuin viitenä iltana klo 18-22 tai viikonloppuna taikka yleisenä juhlapäivänä tai yli 20 päivänä arkisin maanantaista perjantaihin kello 7-18

 • Suuri ulkoilmakonsertti tai -tapahtuma, kuten esimerkiksi markkina-, puhe-, laulu-, tanssi-, esitys- tai urheilutilaisuus, jossa on käytössä voimakkaat äänentoistolaitteet ja joka aiheuttaa erityisen häiritsevää melua

 • Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa taajaan rakennetulla alueella sijaitsevalla
  yleisökäyttöön tarkoitetulla paikalla, kuten torilla tai urheilukentällä, kun kyseessä on muu kuin yksipäiväinen ja kertaluontoinen tapahtuma tai tapahtuma järjestetään klo 22.00–07.00 välisenä aikana

 • Moottoriurheilukilpailu

 • Lentonäytös tai tilapäinen yleisölennätys, johon kuuluu yli kymmenen laskua ja nousua

 • Ilotulitusnäytökset, jos ne järjestetään kello 24-7 tai ammutaan halkaisijaltaan yli 100mm tai meluisuudeltaan vastaavia ilotulitteita klo 22 jälkeen. Määräys ei koske vuoden vaihteessa järjestettävää ilotulitusta.

Määräykset eivät koske toimintaa, jolla on ympäristölupa, jossa kyseinen meluava toiminta on huomioitu. Ympäristönsuojeluviranomainen voi lisäksi velvoittaa tekemään ilmoituksen myös muista tilapäisistä tapahtumista ja töistä, jos ne aiheuttavat erityisen häiritsevää melua lähialueelle.

Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 4. luku § 13 (hyväksytty 12.5.2015)