Siirry sisältöön

Jätteet

Jätelain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.

Jätehuoltoviranomainen

Uudenmaan jätelautakunta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on kahdentoista kunnan (Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti) yhteislautakunta, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella.

Lautakunta laatii alueelleen jätehuoltomääräykset, antaa jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin perustuvia yleisiä määräyksiä ja hyväksyy kotitalouksien jätehuoltotaksat. Lautakunta valvoo päätöstensä noudattamista ja sillä on oikeus tehdä valvonnan puitteissa tarkastuksia.

Jätehuoltomääräykset(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ovat paikallisia määräyksiä, jotka täydentävät jätelakia ja asetusta.

Hangon kaupungin jätehuollosta huolehtii Länsi-Uudenmaan kuntien oma alueellinen jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab. Yhtiö vastaa asumisjätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, käsittelystä sekä siihen liittyvästä neuvonnasta. Jätehuoltoyhtiön tehtävät sekä tiedot jätteiden keräyspisteistä ja niiden sijainnista löytyvät tarkemmin yhtiön verkkosivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Roskaamiskielto

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta
esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haitta (Jätelaki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 72 §).