Siirry sisältöön

Ilmanlaatu

Hangon ilmanlaadun seuranta toteutetaan osana Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ohjaamaa laajempaa seurantaa jota suoritetaan alueellisena yhteistarkkailuna. Seuranta-alueella tarkkaillaan mm. hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia, typpipitoisuuksia ja otsonipitoisuuksia.

Miten sinun kodissasi poltetaan puuta?

Opas puunpolttoon
 

Ilmanlaatua seurataan myös bioindikaattoreiden avulla

Vaateliaat eliölajit ovat hyviä elinympäristönsä laadun osoittajia tai bioindikaattoreita. Ilman epäpuhtaudet vaikuttavat mm. puiden rungoilla kasvaviin jäkäliin aiheuttaen silmin havaittavia muutoksia sekä muuttaen jäkälälajistoa. Ilmanlaadun indikaattoreita on seurattu Hankoniemellä jo yli kaksikymmentä vuotta.

Ilmanlaatua ja sen kehittymistä Uudellamaalla on selvitetty säännöllisten bioindikaattoritutkimusten avulla 1980-luvulta lähtien. Vuonna 2000 julkaistiin ensimmäinen koko Uuttamaata kattava yhteinen seurantaohjelma, jonka pohjalta on toteutettu koko Uudenmaan alueen bioindikaattoritutkimus vuosina 2000 – 2001, 2004 – 2005, 2009 ja 2014. Vuodesta 2009 lähtien seurantaan on kuulunut vain jäkäläkartoitus. Seurantaohjelma on päivitetty vuosina 2018 – 2019 ja viimeisin jäkäläkartoitus toteutettiin vuonna 2020.
 
Seurantatuloksia:
 

Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2020

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ilmanlaadun
bioindikaattoriseuranta vuonna 2009