Siirry sisältöön

Rakentamisen ohjeet

Määräykset vaihtelevat alueittain. Rakentamista ohjataan maankäyttö- ja rakennuslailla, Suomen rakentamismääräyskokoelmalla, kaavoilla, kunnan rakennusjärjestyksellä ja muulla lainsäädännöllä.

Rakentaminen kaavoitetulla alueella

Kaavoitetulla alueella (asemakaava, ranta-asemakaava ja yleiskaava) voi olla määräyksiä esim.
rakennusoikeusalueesta, rakennusoikeuden määrästä, kattokaltevuudesta,
julkisivuväristä, rakennuskorkeudesta, harjakorkeudesta ja
julkisivumateriaalista. Asemakaava voi myös sisältää rakennusten ja alueiden suojelumerkintöjä.
Voimassa olevat kaavat löytyvät karttapalvelusta(siirryt toiseen palveluun).

Rakentaminen ranta-alueella

Ranta-alueella on yleensä ranta-asemakaava tai rantayleiskaava. Näillä alueilla voidaan rakentaa samalla tavalla kuin kaavoitetulla alueella. Rakentaminen uudella rakennuspaikalla kaavoittamattomalla ranta-alueella edellyttää poikkeamispäätöstä ympäristölautakunnalta. Tämän jälkeen haetaan rakennuslupaa, maankäyttöosasto antaa lisätietoja poikkeamisesta.

Rakentaminen kaavoittamattomalla alueella

Jos uusi rakennuspaikka on kaavoitetun alueen ulkopuolella, rakentamiseen tarvitaan suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarveratkaisua haetaan ympäristölautakunnalta. Tämän jälkeen haetaan rakennuslupaa. Maankäyttöosasto antaa lisätietoja suunnittelutarveratkaisusta.

Rakennusjärjestys

Kaupungin valtuusto on hyväksynyt voimassaolevan rakennusjärjestyksen 12.9.2001 § 72.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Rakennusvalvonnan tehtävä on valvoa ja noudattaa maankäyttö- ja rakennuslaki(siirryt toiseen palveluun)a.

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan(siirryt toiseen palveluun).