Siirry sisältöön

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan.

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan asianomaisesta kunnasta. Hangossa maa-aineslain mukaisena viranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset

Kotitarveotosta ilmoittaminen

Maa-ainesten ottaminen omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei edellytä maa-aineslain mukaista lupaa. Maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Kotitarveottamisesta ottajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoitus tehdään 

Ilmoituslomake maa-ainesten kotitarveotto (docx)