Siirry sisältöön

Laskutus ja vesimittarit

Vesilaskutus

Lähetämme vesi- ja jätevesilaskun 4 kertaa vuodessa. Laskut muodostuvat perusmaksusta sekä vesi- ja jätevesimaksusta. Laskutamme jätevedestä puhtaan veden kulutuksen mukaan.

Arviolaskut lähetämme, maalis-, kesä-, ja joulukuussa. Vesimittarilukemat pyydetään elokuun lopussa ja tasauslasku tehdään syyskuussa. Koska lukema toimii seuraavien arviolaskujen pohjana, on tärkeää, että saamme lukeman joka vuosi. Uusien liittyjien/asiakkaiden kulutus arvioidaan aluksi henkilöluvun mukaan.

Kesäasuntojen osalta on mahdollisuus sopia erikseen kerran vuodesta tapahtuvasta laskutuksesta.

Jos haluat laskusi sähköisessä muodossa voit tehdä verkkopankissasi e-laskusopimuksen.

Näiden asiakasryhmien on ilmoitettava vesimittarilukema aina 1.3, 1.6, 1.9 ja 1.12 mennessä. Laskutus perustuu näihin mittarilukemiin. Laskut muodostuvat perusmaksusta sekä vesi- ja jätevesimaksusta. Laskutamma jätevedestä puhtaan veden kulutuksen mukaan.

Laskutuskäytännöt sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

Hangon Veden taksat

Hangon Veden johtokunta vahvistaa taksat syksyllä budjettikäsittelyn yhteydessä.

                             Käyttömaksu €/m3

Vesi                    1,81

Jätevesi             3,16

Mittarikoko mm                          Vesi €/vuosi                                  Jätevesi €/vuosi

20-25                                               131,02                                             180,80

30-40                                               449,19                                             768,74

50-80                                               1721,90                                           2983,19

>100                                                6663,00                                           10576,74

Vesimittarin luenta

Veden ja jäteveden laskutus perustuu vesimittarilukemaan.

• Hangon Vesi lähettää elokuussa omakotiasiakkailleen mittarilukukortin, jossa pyydetään ilmoittamaan vesimittarilukema.
• Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa vesimittarilukema pyydettynä ajankohtana.
• Ilmoituksen voit tehdä palauttamalla mittarilukukortin, mutta suosittelemme kulutus-web palvelun käyttämistä internetin kautta, jolloin saatte välittömästi myös tietoa omasta vedenkulutuksestanne (kulutushistoriatiedot) ja antaa halutessanne palautetta meille.

Tästä pääset kulutus-web palveluun ilmoittamaan vesimittarilukeman.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Sisäänkirjautumiseen tarvittavat tunnukset löytyvät laskusta / mittarinlukukortista.

Varaudu vesimittarin vaihtoon

Vesimittari on Hangon Veden omaisuutta, mutta asiakkaan on varattava sille lämmin ja lattiakaivolla varustettu tila. Hangon Vesi tulee lähivuosina vaihtamaan suuren määrän vesimittareita, mutta se tarkoittaa myös sitä, että asiakkaan putkistot ennen ja jälkeen vesimittaria tulee olla sellaisessa kunnossa, että mittari voidaan vaihtaa.

Erityisesti 1965-1973 välisenä aikana valmistuneissa taloissa voi olla talon rakenteiden alla putkiliitos, joka on käyttöikänsä lopussa eikä kestä vääntöä, joka aiheutuu vesimittarin vaihtamisesta. Myös toimimattomat vesimittariventtiilit tai tonttijohdon sulkuventtiili voivat estää vesimittarin vaihtamisen. Tulemme lähestymään kirjeitse niitä asiakkaita, joiden luona olemme käyneet ja joiden osalta olemme todenneet, että putkisaneeraus on tarpeellinen. Kannustamme myös ennaltaehkäisevästi tekemään putkisaneerausta, koska esim. toimimattomat sulkuventtiilit voivat estää veden sulkemisen vuototilanteissa.

Myös vesimittarin tuenta vesimittaritelineen avulla kuuluu kiinteistön vastuulle, koska mm, työturvallisuussyistä mittariasentajamme eivät saa ruuvata telinettä rakenteisiin. Jossakin kiinteistöissä voi olla pystyasennossa oleva mittari, mutta saneerausten yhteydessä ne on syytä vaihtaa vaaka-asentoon.

Vesimittarien määräaikaisvaihdot

Jos olet saanut kirjeen koskien vesimittarin maksutonta määräaikaisvaihtoa, voit varata sinulle sopivan ajan helposti nettikalenterissamme(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Huom! Ainoastaan maksuton vesimittarin määräaikaisvaihto nettikalenterin kautta. Muut vesimittarin vaihdot, ota yhteys Teemu Skogbergiin 040-1359 3361.

Mistä veden hinta muodostuu?

Vesihuoltolain mukaan kaikki vesihuoltolaitoksen kulut on katettava asiakkailta saatavilla tuloilla. Asiakkailta perittävillä maksuilla katetaan vedenottamoiden, vesi- ja jätevesiverkostojen sekä jätevedenpuhdistamon käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä niihin liittyviä investointeja. Veden hintaan vaikuttavista tekijöistä suurin osa muodostuu kiinteistä kuluista. Veden hinta muodostuu perusmaksuista (vesimittarikokoon perustuva) ja käyttömaksuista (kiinteistön kulutuksen mukaan vesimittarilukeman perusteella sekä vesi että jätevesi).

Alla olevissa kuvissa on esitetty vesilaitoksen tulot sekä menoerät.

Hangon Veden tuotot
Hangon Veden menot