Siirry sisältöön

Jätevesi

Hangossa taajama-alueiden asukkaiden, liikekiinteistöjen ja teollisuuden jätevedet puhdistetaan Suursuon jäteveden puhdistamolla. Jätevedenpuhdistamo valmistui vuonna 1978 ja on saneerattu sekä laajennettu vuosina 2007-2012. Jätevesiverkostossa on 39 jätevedenpumppaamoa, jotka siirtävät jäteveden jätevesiverkostoa pitkin jätevedenpuhdistamolle. Yksi tärkeä jätevesilinja on Lappohjasta Tvärminnen kautta kulkeva siirtoviemäri, johon on liittynyt asukkaita myös haja-asutusalueelta.

Prosessikaavio Suursuon jätevedenpuhdistuslaitoksesta

Jätevesien käsittelyssä noudatetaan seuraavaa ympäristölupaa: ESAVI/60/04.08/2014, Nro 258/2016/2, 16.12.2016 ”Suursuon jätevedenpuhdistamon lupamääräysten tarkistaminen ja luvan muuttaminen, Hanko”

Jätevesiverkosto

Suurin osa Hangon keskustan ja Lappohjan viemäröinnistä toimii paino voimaisesti. Täktomin ja Tvärminnen kautta läpi kulkeva siirtoviemäri Lappohjasta Suursuo puhdistamolle on mahdollistanut osaltaan myös harvemmin asutun alueen liittymisen viemäröintiin. Tällöin on usein käytössä kiinteistökohtaiset pumppaamot, jolloin kiinteistöt liittyvät vesilaitoksen järjestelmään paineviemäreillä.

Lähes kaikkialla Hangossa on edelleen käytössä sekaviemäri, jossa jätevesi ja hulevesi (sade- ja sulamisvettä) johdetaan samaan viemäriin. Uusia sekaviemäreitä ei enää rakenneta, vaan uudis- ja saneerauskohteissa toteutetaan erillisviemäröinti eli jätevesi ja hulevesi menevät omiin erillisiin putkiinsa. Erillisviemäröinti vähentää jätevedenpuhdistamon kuormitusta ja viemäritulvia.

Hulevesiviemäröidyillä alueilla kiinteistöjen tulee huolehtia siitä, ettei tontin hulevesiä tai kuivatusvesiä johdeta jätevesiviemäriin. Huomaathan kuitenkin, että vaikka kiinteistö on liitetty hulevesiviemäriin, voi jäteveden padotuskorkeus edelleen määräytyä sekaviemäröinnin mukaisesti.

Hulevesiverkosto kuuluu Hangon kaupungin kuntatekniikan osaston vastuulle.

 

Jokainen meistä voi olla ympäristönsuojelija

Huolehdithan siitä, että laitat jätevesiviemäriin vain pissaa ja kakkaa sekä wc-paperia. Esimerkiksi kasvo- ja kosteuspyyhkeet voivat tukkia viemärin aiheuttaen jätevesitulvan kiinteistöön tai jumittaa jätevesipumpun aiheuttaen päästön ympäristöön. Suosittelemme myös ympäristöystävällisten pesuaineiden käyttöä. Alla olevassa kuvassa on esitetty muita haitallisia aineita, jotka eivät kuulu wc-pönttöön.
Älä heitä wc-pönttöön

 
Jätevesipumppaamot

Jätevedenpumppaamot Korkeasaari 2, Kuningatarvuori, Täktom