Siirry sisältöön

Symiblogi 63 2/2024 Pala uudistunutta eläinsuojelulainsäädäntöä

Blogit 16.2.2024

Eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2024. Tällöin alkoi eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023) soveltaminen. Samalla aiempi eläinsuojelulaki ja -asetus kumoutuivat. Eläinsuojelulain nojalla annetut eläinlajikohtaiset asetukset ovat kuitenkin toistaiseksi voimassa. 1.1.2024 voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista tuo uusia vaatimuksia myös esimerkiksi hevosten pitäjille. Jatkossa hevosen pysyvässä pitopaikassa on oltava jatkuvasti saatavilla sulaa vettä, ja eläimen hoitoon ja tarkastamiseen tarvittavat tilat.

Hevosten hoitoon ja tarkastamiseen tarvittavat tilat

Hevosten pysyvässä pitopaikassa tai sen yhteydessä on 1.1.2024 lähtien oltava eläinten tarkastamisen ja käsittelyn kannalta välttämättömät tilat ja välineet, sekä tilat sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten hoitoa ja eristämistä varten. Samoja tiloja ja kiinnipitovälineitä voidaan hyödyntää sekä eläinten jokapäiväisessä pidossa, että niiden muussa tarkastamisessa ja käsittelyssä, sekä myös tarvittaessa sairaiden ja loukkaantuneiden eläinten hoidossa ja eristämisessä.

Kunnon talvi ja kovat pakkaset asettavat omat haasteensa eläinlääkärin työhön ja eläintenpitoon. Uusi hyvinvointilaki asettaa selkeät vaatimukset eläinten pidolle. Erityisesti eläinten tutkimiseen ja hoitoon vaadittavat tilat ovat tärkeitä esimerkiksi kylminä aikoina. Tietyt toimenpiteet ovat hankalia kovassa pakkasessa ja työsuojelu asettaakin noin -10 asteen rajan mahdollisuudelle työskennellä turvallisesti. Tietyt sairaan eläimen toimenpiteet ja tutkimukset on mahdotonta tehdä kovassa pakkasessa ja niihin eläinten omistajalla tulee olla varattuna lämmin tila. Haavojen paraneminen on esimerkiksi erittäin kylmässä heikentynyt. Eläinten pitäjän tulisi uuden lain mukaan katsoa, että sairastapauksen sattuessa eläin saadaan tarvittaessa eristettyä muista eläimistä tartuntojen vähentämiseksi sekä potilaan toipumisen helpottamiseksi. Tutkittava ja hoidettava eläin tulee saada sellaiseen paikkaan, että potilas voidaan pitää tarvittaessa paikoillaan ja suojata näin avustavat henkilöt, itse eläin  ja hoitava eläinlääkäri loukkaantumiselta. Uusi eläinten hyvinvointilaki siis lisää eläinten hyvinvoinnin lisäksi hoitajien ja omistajien turvallisuutta. Hoitava eläinlääkäri tekee aina kokonaistilanteen ja olosuhteet huomioiden ratkaisun tutkimusten ja hoidon toteuttamisesta.

Hanna Knaapinen
Kirjoittaja on uuteen hyvinvointilakiin tutustuva praktiikkaa tekevä kaupungineläinlääkäri

Ajankohtaista