Siirry sisältöön

Symiblogi 50 3/2023 Vieraskynä: Teoriaa käytäntöön

Blogit 7.3.2023

Kun kaksi kuudennen vuoden eläinlääkäriopiskelijaa lähtee harjoitteluun Eteläkärjen Ympäristöterveyteen, pari viikkoa hujahtaa hetkessä. Ympäristöterveydenhuolto on laaja kokonaisuus, joka koostuu monipuolisesti kuntalaisten terveyteen liittyvistä asioista. Vaikkei heti tule ajatelleeksi, eläinlääkärin opintoihin kuuluvat viimeisenä vuotena elintarvikehygienia ja ympäristöterveydenhuolto.

Eläinlääkärin opinnot tarjoavat teoriatiedon elintarvike- ja ympäristöterveysvalvonnasta, ja nyt harjoittelun pääsimme seuraamaan, kuinka teoria siirretään käytäntöön.

Harjoittelupäiviin mahtui niin elintarvikehuoneistoihin tehtäviä valvontasuunnitelman mukaisia käyntejä, terveydensuojeluun kuuluvia liikuntatilojen tarkastuksia kuin myös viranomaisten ja toimijoiden yhteinen kokous Hangon kesäkautta koskevista ajankohtaisista asioista. Näiden lisäksi ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat myös esimerkiksi tupakkavalvonta ja eläinlääkintä. Harjoitteluun ei mahtunut yhtäkään tylsää hetkeä, vaan jokainen päivä toi mukanaan jotain uutta opittavaa.

Ympäristöterveys käsittää riskien ymmärtämisen ja hallinnan hengitettävän ilman, vesiympäristön ja maaperän osalta. Riskienhallinta on usein kompromissien tekoa, joissa pyritään kohtuulliseen ratkaisuun, joka turvaa terveellisen elinympäristön ja minimoi terveyttä uhkaavat tekijät. Tähän pyritään hyvällä yhteistyöllä sekä keskusteluyhteydellä viranomaisten ja asianomaisten välillä. Toimenpiteet riippuvat epäkohtien vakavuudesta. Ensisijaisesti viranomaisten toimesta neuvotaan, ja usein kirjallinen kehotus ja määräaika takaavat paremman turvallisuuden. Tarvittaessa kuitenkin viranomainen voi ottaa käyttöön pakkotoimet.

Juomavesi on arkinen asia, jota harvemmin tulee ajatelleeksi. Kuitenkin kaikista tärkeintä ympäristöterveydessä on juuri talousveden valvonta, jolla varmistetaan hanoista tulevan veden hyvä laatu jokaiselle kuntalaiselle. Viime aikoina mediassa ajankohtaisena asiana on tullut esille Legionellabakteeri. Legionellabakteeri viihtyy erityisesti lämminvesiputkistoissa, ja se voi pisaroiden mukana päätyä ihmisen hengitysteihin ja sairastuttaa hänet. Siksi yksi viranomaisten tehtävistä on tarkistaa, että esimerkiksi koulujen ja liikuntahallien hanoista tuleva kylmä vesi on kylmää (alle 20 °C) ja lämmin vesi tarpeeksi lämmintä (yli 55 °C), jottei legionella viihdy putkistoissa.

Emmi Antila ja Tuulia Aherikko
Kirjoittajat ovat viittä vaille valmiita eläinlääkäreitä, jotka lukevat nykyään aina Oiva-raportit ennen lounaspaikan valintaa

Ajankohtaista