Siirry sisältöön

Työnhakuun tulee muutoksia toukokuussa 2022, kun käyttöön tulee uusi palvelumalli työvoimapalveluihin. Uusi malli koskee kaikkia työnhakijoita. Raaseporin ja Hangon kuntakokeilun asiakkaat siirtyvät uuden mallin piiriin asteittain. 

Toimintaohje työnhakijalle

Jos olet ilmoittautunut työnhakijaksi ennen 2.5.2022:

 • Muutos ei vaadi sinulta toistaiseksi toimenpiteitä. Uusi palvelumalli koskee sinua vasta sen jälkeen, kun päivitämme suunnitelmasi seuraavan kerran.
 • Suunnitelman päivityksen yhteydessä omavalmentaja käy kanssasi läpi, mitä uusi työnhakumalli tarkoittaa sinun kohdallasi.
 • Siihen saakka voit noudattaa nykyistä suunnitelmaasi ja jatkaa työnhakua entiseen tapaan.

Jos ilmoittaudut työttömäksi 2.5.2022 lähtien:

 • Uusi työnhakumalli koskee sinua heti.
 • Soitamme sinulle viiden päivän sisällä siitä, kun ilmoittaudut työttömäksi.
 • Käymme kanssasi läpi, mitä uusi työnhakumalli tarkoittaa sinun kohdallasi.

Uusi työnhakumalli lyhyesti

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli astui voimaan Suomessa 2.5.2022. Mallista käytetään myös nimiä uusi työnhakumalli tai uusi asiakaspalvelumalli.

 • Työnhakija hakee työtä omatoimisesti.
 • Työnhakija saa enemmän tukea erityisesti työttömyyden alussa.
 • Tapaamisia omavalmentajan kanssa on säännöllisesti ja aiempaa useammin.
 • Työnhakijan tulee hakea tiettyä määrää työpaikkoja (0–4) kuukaudessa, jotta oikeus työttömyysturvaan säilyy. Määrä riippuu työnhakijan tilanteesta ja työkyvystä ja siitä sovitaan aina omavalmentajan kanssa erikseen.
 • Karenssit lievenevät.
 • Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus, joka ei vaikuta työttömyysturvaan.
 • Omavalmentaja ottaa yhteyttä työnhakijaan, kun on aika siirtyä uuteen malliin. Muutos ei vaadi työnhakijalta toimenpiteitä ennen sitä.

Lisätietoa löydät Työ- ja elinkeinoministeriö verkkosivuilta: Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista.

Kolme ensimmäistä kuukautta

Työnhaun kolmen ensimmäisen kuukauden aikana olemme tiiviimmin yhteydessä uuden työnhakijan kanssa. Tavoitteena on työllistyminen.

 • Soitamme sinulle viiden päivän sisällä siitä, kun ilmoittaudut työttömäksi.
 • Noin viikon sisällä soitosta tapaamme sinut kasvokkain. Tapaamisia on yhteensä seitsemän eli keskimäärin joka toinen viikko. Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain, osa puhelimitse ja osa verkon kautta. 
 • Kartoitamme tilanteesi, tavoitteesi ja palveluntarpeesi.
 • Neuvomme työttömyysturvan käynnistämisessä.
 • Kerromme työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista.
 • Ohjaamme sinut työnhakijan tukipalveluihin, jos sinulla on niihin tarvetta.
 • Laadimme työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman.
 • Nimeämme sinulle omavalmentajan eli henkilökohtaisen vastuuvirkailijan.

Velvollisuus hakea työtä 

Uudessa palvelumallissa työnhakijalla on velvollisuus hakea työtä. Se tarkoittaa, että työnhakijan on haettava tiettyyn määrään työpaikkoja, jotta hänellä säilyy oikeus työttömyysturvaan. Velvollisuudesta hakea työtä sovitaan aina omavalmentajan kanssa. 

 • Pääsääntöisesti työnhakijan pitää hakea neljää työtä kuukaudessa. 
 • Joissakin tapauksissa määrä voi olla matalampi tai mitään velvollisuutta työnhakuun ei määrätä. Velvollisuus työnhakuun riippuu työnhakijan tilanteesta ja työkyvystä.
 • Työnhakija saa itse päättää mitä työpaikkoja hakee.
 • Velvollisuus työnhakuun kirjataan suunnitelmaan. Suunnitelma tarkastetaan joka kolmas kuukausi.
 • Kun työnhakija hakee sovittuun määrään työpaikkoja kuukaudessa ja seuraa suunnitelmaa, hänellä on oikeus työttömyysetuuksiin.

Karenssit

Uudessa työnhakumallissa karenssit ovat lievempiä kuin aiemmin. Uutena toimintona otamme käyttöön muistutukset.

Muistutus

 • Jos laiminlyöt työnhakua tai et noudata suunnitelmaa, saat muistutuksen.
 • Muistutus ei vaikuta työttömyysetuuteen.
 • Muistutuksen tarkoitus on muistuttaa sinua siitä, että työnhakijalla on velvollisuuksia ja niitä tulee noudattaa.

Karenssi

 • Jos laiminlyöt työnhakua muistutuksen jälkeen, sinulle voidaan määrätä karenssi. Karenssi tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.
 • Karenssin pituus on 5 tai 10 päivää.
 • Jos jätät toistuvasti hakematta työtä, voit menettää työttömyysetuuden toistaiseksi.
 • Jos kieltäydyt varmasta työpaikasta, voit saada 45 päivän karenssin.